Söndagen den 13 april släppte IPCC:s tredje arbetsgrupp den sista delrapporten i den femte rapporten om klimatförändringarna, med fokus på åtgärder för att minska utsläppen. Fores anordnade ett seminarium tillsammans med Mistra Swecia och Mistra Indigo, där bland annat Thomas Sterner som har deltagit i sammanställningen av den tredje delrapporten deltog.

Markus Wråke, från IVL Svenska miljöinstitutet, inledde med en kort introduktion där han lyfte fram två punkter som han ansåg genomsyrar den tredje delrapporten.

– Det första är att man återigen betonar hur bråttom det är att göra något åt klimatutsläppen, sa Markus Wråke.

Sedan förklarade han att koldioxidintensiteten i energitillförseln är mer eller mindre exakt samma idag som för 40 år sedan. Om vi ska nå tvågraders-målet måste koldioxidintensiteten minska radikalt. Markus Wråke menar att en viktig slutsats som rapporten visar är att den absoluta kostnaden för att minska utsläppen är hanterbar, och att skillnaden i tillväxt är liten i det långa loppet.

Markku Rummukainen, professor i klimatologi vid Lunds Universitet och klimatexpert vid SMHI, som har deltagit i arbetet med den första delrapporten pratade sedan om klimatförändringen utifrån det som framkom i delrapport ett och två. Han påpekade att det är klimatsystemet som påverkas av växthusgaser, vilket innebär att det blir varmare i luften, på land och i havet. Följden av detta blir att isar smälter, havsnivån höjs, vi får mer väderextremer och förändringar i nederbörd samt havet försuras. Han påpekade att det som kommit fram i den första och andra delrapporten är att människan avgör hur framtiden ska se ut.

– Det viktiga är att se att det finns en klimatförändring på gång, vi kommer att uppleva en del effekter, vi behöver fundera på anpassningar, men vi kan också undvika en mycket värre framtid, sade Markku Rummukainen.

Thomas Sterner, professor i miljöekonomi vid Göteborgs universitet, berättade sedan om sina erfarenheter från arbetet med den tredje delrapporten och redogjorde de viktigaste slutsatserna.

– Folk brukar fråga vad som är nytt i den här rapporten, men det är inte något nytt. Då får man gå till källorna. Det här är en samling över forskningen från de senaste tio åren.

Han påpekade att utsläppen fortsätter öka och att de faktiskt har accelererat under det senaste decenniet. Det mesta kommer från förbränning och energi.

– Vi behöver en ordentlig och ganska snabb utbyggnad av förnybar energi och lite andra tekniker för att nå lågutsläppscenarierna. Ju snabbare vi tar tag i det desto mer rimlig takt kan vi jobba i. Väntar vi till 2030 eller längre måste utvecklingen gå ännu snabbare, sa han.

Energieffektivisering och koldioxidlagring är andra åtgärder som lyfts fram i rapporten. Thomas Sterner menade att det finns hopp eftersom utbyggnaden av förnybar energi ökar och att detta i kombination med tuffare styrmedel kanske kan leda till att vi löser problemet med klimatförändringarna.

Sista talare innan paneldiskussionen var Susanna Baltscheffsky, chefredaktör på Ny teknik och tidigare klimatreporter på Svenska Dagbladet, som pratade om medias ansvar att föra fram det budskap som IPCC kommer med. Hon menade att det var mest uppmärksamhet kring IPCC under 2007 efter det att den fjärden rapporten om klimatförändringarna släpptes. Men anledningen till att utrymmet i media har minskat är att budskapet i den femte rapporten inte är särskilt nytt.

– Men egentligen tycker jag inte att den bristande rapporteringen om rapporterna är det stora problemet, utan det är bristen på rapportering om de forskningsresultat som kommer mellan rapporterna. Som Thomas sa är det en rätt konservativ rapport och det är resultaten mellan rapporterna som är det viktiga.

Slutsatserna från de tre delrapporterna kommer att sammanställas till en syntesrapport som släpps i oktober i Köpenhamn.

 

Deltagare:

  • Markus Wråke, IVL Svenska Miljöinstitutet
  • Markku Rummukainen, SMHI
  • Thomas Sterner, Göteborgs universitet
  • Susanna Baltscheffsky, chefredaktör Ny Teknik

Panelsamtalet modererades av Daniel Engström Stenson, Fores.