Att tillbringa alla sina åtta timmar på kontoret är en norm, inte en nödvändighet. Tillsammans kan vi skapa ett friare, effektivare och miljövänligare arbetsliv! 

Läs mer på jobba-hemma.se

Varför ska de som bor i storstäderna ha en konkurrensfördel jämt emot duktiga arbetstagare från landsbygden eller andra delar av världen? Varför ska ens arbetets geografiska belägenhet avgöra en familjs levnadssituation?

Vi kan öppna upp arbetsmarknaden. När vi ser fördelarna och möjligheterna med att arbeta på distans öppnar det upp för företag att anställa utifrån ett större urval av potentiella arbetstagare och för arbetssökande att kunna ta del av en större arbetsmarknad.

Forma din dag efter dina behov. Som anställd kommer man också ha helt andra möjligheter att forma sitt arbete efter sitt liv, så att man kan få ut så mycket som möjligt av båda. Till exempel har många barn och vill vara en del av deras liv, samtidigt som de slösar flera timmar i veckan på att pendla mellan jobb och hem – helt i onödan. Andra engagerar sig idéellt eller har ett fritidsintresse och vill lägga delar av sin dag på detta, men hinner inte. I ett digitalt arbetsklimat blir detta möjligt.

Att digitalisera arbetslivet är en miljöfråga. Att föra in arbetslivet i den digitala åldern har inte bara långtgående fördelar för ambitionen att skapa både en friare och mer jämställd arbetsmarknad. När vi låter jobbet komma till oss istället för att åka till jobbet kommer mängden transporter också att minska. Färre bilar på våra vägar och färre plan i luften är en viktig del i arbetet för att sänka de globala koldioxidutsläppen.

Vill du vara med och visa att en friare värld är möjlig? Delta i jobba hemma-dagen den 17 maj! Anmäl ditt företag/organisation här.

Läs mer på jobba-hemma.se