Jonas Eliasson är chef för Stockholms12d2c8d
stads trafikkontor. Han är professor vid KTH med inriktning mot transportsystemsanalys. Vidare har Eliasson gedigen erfarenhet av att analysera, utveckla och tillämpa policy och teori för hållbara transportlösningar.