12 december, 2018
 • Ett delat politiskt landskap: främlingsfientlighet i nord och syd

  12 december, 2018 11:30

  Plats: Fores - Forum för reformer och entreprenörskap, 112 26, Kungsbroplan 2, 112 27 Stockholm, Sverige

  Välkommen på ett viktigt samtal där representanter från nord och syd möts och diskuterar skillnaderna i främlingsfientlighetens utbredning i Sverige och hur den tar sig uttryck! 
  (Vi bjuder på lunchmacka från 11:00)

  2018 års val blev en stor framgång för Sverigedemokraterna; det parti som med 4,7 procentenheter ökade allra mest. Trenden är talande bland väljarna, men skiljer sig markant beroende på om man bor i norra eller södra Sverige. Partiet fick nästan 40 procent av rösterna i flertalet kommuner i Skåne. Störst kontrast ser vi mellan väljarna i Umeå i Västerbotten (8,6%) och Sjöbo i Skåne (39,2%).

  Anmäl dig till seminariet här!

17 december, 2018
 • Plattformar och AI - Betydelsen av transparens i automatiska policybeslut

  17 december, 2018 12:00

  Plats: Fores - Forum för reformer och entreprenörskap, 112 26, Kungsbroplan 2, 112 27 Stockholm, Sverige

  Några av dagens storskaliga, globala plattformar har kommit att bli ett slags infrastruktur för både människor och företag. Som konsekvens får plattformsföretagens policies väldigt stor inverkan på samhället. Automation och artificiell intelligens (AI) blir samtidigt, givet storskaligheten, allt viktigare för att kunna styra, guida och reglera vad som sker på plattformarna. Härmed uppstår några svåra frågor.

  Läs mer och anmäl dig till seminariet här.

 • Malmö: Fem i tolv för klimatet

  17 december, 2018 11:55

  Plats: Satelliten, Studio Meetingpoint, Nordenskiöldsgatan 24, Malmö

  FN:s klimatmöte i Katowice avslutas helgen efter lucia, och måndag den 17 december kommer tankesmedjan Fores vd Mattias Goldmann direkt från förhandlingarna till Malmö. Hur blir COP24 en språngbräda för det fortsatta klimatarbetet? 
  (Kl 11:30 bjuder vi på lunchwrap)

  Hjärtligt välkommen till en lunchdiskussion om framtiden för lokal och global klimatpolitik!
  Under en interaktiv lunch som förstås börjar fem i tolv inleder Mattias med att berätta vad klimatmötet gav på global nivå, och vad det innebär för EU, Sverige, Skåne och Malmö. Utifrån resultaten från COP24 blickar vi sen framåt tillsammans: kan vi nå klimatmålen i tid, och vad är nästa steg i det lokala och internationella klimatarbetet? Vi ger därefter utrymme för frågor och tankar om hur FN:s klimatmöte blir en språngbräda för klimatet.

  Läs mer och anmäl dig till seminariet här

18 december, 2018
 • Hur ska fler komma in på arbetsmarknaden?

  18 december, 2018 15:30

  Plats: Fores - Forum för reformer och entreprenörskap, 112 26, Kungsbroplan 2, 112 27 Stockholm, Sverige

  Lågutbildade och utrikes födda har idag svårt att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Vad kan politiken göra för att bättre integrera dessa grupper? I den nya boken Hur ska fler komma in på arbetsmarknaden? tar sex arbetsmarknadsekonomer ett helhetsgrepp om integrationen på den svenska arbetsmarknaden. Boken diskuterar flera möjliga åtgärder som skulle kunna implementeras och vilka effekter de kan förväntas ha enligt dagsaktuell forskning.

  Tre av författarna gästar Fores för att presentera delar av innehållet och diskutera bokens frågeställningar och slutsatser.

  Läs mer om seminariet och anmäl dig här!

9 januari, 2019
 • Linköping: Transportforum 2019

  9 januari, 2019 00:00

  Plats: Konsistoriegatan 7, 582 22 Linköping, Sverige

  VTI arrangerar Transportforum 9-10 januari 2019 i Linköping Konsert & Kongress. Konferensen, som är störst i sitt slag i Norden, vänder sig till såväl offentliga som privata aktörer inom transport och infrastruktur i Sverige.

  År 2030 ska klimatpåverkan från Sveriges transportsektor vara 70 procent mindre än 2010. Målet ska bland annat nås med energieffektivare fordon och andra bränslen. En del av det kan vara elektrifiering. Den inledande sessionen på Transportforum 2019 kommer att behandla elektrifieringens möjligheter och utmaningar för att nå klimatmålen. Frågorna kommer att belysas av två talare, Mattias Goldman och Per Kågeson, samt en expertpanel. Moderator är Karin Klingenstierna.

  Läs mer om programmet och anmäl dig här!

23 januari, 2019
 • Strategier och verktyg för Parisavtalet och Agenda 2030

  23 januari, 2019 09:00

  Plats: Konferens 7A, Odenplan 65, Stockholm

  Kommunerna står inför stora utmaningar och ska samtidigt förverkliga både Parisavtalet och Agenda 2030. Aktuell Hållbar bjuder in centrala aktörer till en diskussion om hur resan ska gå till. På konferensen får du exempel på lyckade strategier och användbara verktyg för att omsätta de globala visionerna till kommunal verklighet.

  Hållbar kommun är mötesplatsen för erfarenhetsutbyte och lösningsorienterad diskussion. En plats som uppmuntrar till samverkan mellan politiker och tjänstemän och även mellan näringsliv och offentlig sektor.

  Medverkande: 
  Svante Axelsson Nationell samordnare, Fossilfritt Sverige
  Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet
  Lena Wetterskog-Sjöstedt, chef kansliet för Hållbar utveckling, Malmö stad
  Kerstin Blom Bokliden, handläggare, Sveriges Kommuner och Landsting

  Priskategori:
  2 900 kr + MOMS. Anmälan >>
  Early bird erbjudande. För dig i offentlig sektor / frivilligsektorn.
  (Early bird-erbjudandet gäller t.o.m. 19 november)

  3 900 kr + MOMS. Anmälan >>
  För dig som arbetar i privat sektor.

  Vid frågor kontakta: Susanna Ullman, konferens@aktuellhallbarhet.se