24 oktober, 2018
 • Klimatrelaterat bistånd – samtal i Göteborg om ny rapport

  24 oktober, 2018 17:30


  Klimatrelaterat bistånd spelar en avgörande roll för att nå de globala klimatmålen. Det stärker utvecklingsländers förmåga till både anpassning till klimatförändringar och utsläppsminskningar.

  Vad spelar Sverige för roll i klimatbiståndslandskapet? Hur ser fördelningen mellan svenskt anpassningsbistånd och utsläppsreducerande bistånd ut?

  Under de senaste decenniet har klimatrelaterat bistånd ökat kraftigt från OECD-länderna, så även för Sverige. Forskning på området pekar dock på att förändringar i rapporteringen kan vara en förklaring till den stora ökningen. I en rapport Fores tagit fram i samarbete med Sida tittar vi närmare på hur klassificering av klimatrelaterad bistånd fungerar i teori och praktik i Sverige. Spännande resultat utlovas!

  Markus-Larsson-ForesMarkus Larsson, programchef klimat och miljö, Fores inleder med att berätta om rapporten och modererar även samtalet som följer.

  Vi väntar på att övriga paneldeltagare ska bekräfta sitt deltagande, och återkommer inom kort med deras namn!

  Varmt välkommen till detta samtal!

  Tider:
  18:00-19:00 pågår samtalet
  Macka och kaffe/thé serveras från 17:30 – 
  Mer info och anmäl här!

 • Vind 2018

  24 oktober, 2018 00:00

  Plats: Stockholm, Sverige

  Temat för årets VIND-konferens är Svensk Vindenergis färdplan för ett förnybart 2040. För klimatnytta och konkurrenskraft. Hör nyckelaktörer och beslutsfattare diskutera förutsättningar och utmaningar för en 100% förnybar framtid med hjälp av vindkraft. Simultantolkning från svenska till engelska erbjuds våra internationella besökare. Läs mer om konferensens talare och anmäl dig här.

25 oktober, 2018
 • Industriellt byggande - rätt väg till billiga bostäder?

  25 oktober, 2018 12:00

  Plats: Fores, Kungsbroplan 2, Stockholm

  Fler och fler satsningar sker inom industriellt byggande, där bostäder i ökad utsträckning byggs prefabricerat för att öka effektiviteten och sänka kostnaderna. Är industriellt byggande rätt väg till billiga bostäder eller riskerar vi att skapa ett nytt miljonprogram?

  Det finns exempel på tidigare initiativ till industriellt byggande som har behövt lägga ner – vilka utmaningar finns för affärsmodellen? Vad innebär industriellt byggande för planering och kontroll av byggprocessen? Är särkrav från kommuner kring hur bostäder ska utformas en begränsning för industriellt byggande?

  Välkommen till seminariet om Industriellt byggande. Lunchsmörgås serveras från kl.11:30
  Läs mer om seminariet och anmäl dig här!

5 november, 2018
 • Transport & Logistik

  5 november, 2018 08:00

  Plats: Svenska Mässan, Mässans gata 20, 412 51 Göteborg, Sverige

  Logistik & Transport är Nordens ledande mässa och konferens för alla som levererar eller tillhandahåller transport och logistik. Där kan du visa upp eller ta del av den teknik och infrastruktur som kommer att eliminera friktion från morgondagens globala flödeskedjor. År 2018 utvidgar vi utställningen med ytterligare fokus på intern logistik.

  På mässan deltar ledande leverantörer och visar de senaste logistik-, lager- och transportlösningarna för dagens lager och logistikansvariga. Var tredje år går mässan i en större skepnad då även ett truckområde inkluderas. Då visas truckar och lagerlösningar i ett större omfång på mässgolvet. Nästa gång, 2018, är ett sådant år, vi ses den 5-7 november!

  Logistik & Transport arrangeras i samarbete med 2030-sekretariatet.

  Läs mer om mässan här.

19 november, 2018
 • Internetdagarna

  19 november, 2018 00:00

  Plats: Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, 111 64 Stockholm, Sverige

  Under årets konferens behandlas AI och etik med bl.a. Stefan Larsson, programchef för Digitala samhället, Fores. Mer information kommer.

  Läs mer om Internetdagarna här

20 november, 2018
 • Modernare byggregler för ökad effektivitet?

  20 november, 2018 08:30

  Plats: Fores (Forum för Reformer & Entreprenörskap), Kungsbroplan 2, 112 27 Stockholm, Sverige

  Byggregler – dagens regelverk för byggregler har fått kritik från byggindustrin för att vara svåröverskådligt och komplicerade. Är reglerna i sin nuvarande form en förutsättning för att skapa en dräglig lägsta standard på bostäder, eller skulle de kunna utformas mer effektivt?

  Kommittén för modernare byggregler står bakom rapporten Vägval för Sveriges nya Byggregler som beskriver hur dagens byggregelverk tillämpas och uppfattas. En synpunkt som lyfts fram i rapporten är att kravnivåerna behöver ses över utifrån vad som blir en rimlig kostnadsökning för de boende.

  Frukostsmörgås serveras från kl. 8

  Läs mer om seminariet och anmäl dig här!

6 december, 2018
 • AI och etik - möjligheter och utmaningar

  6 december, 2018 14:45

  Plats: Sheraton Stockholm Hotel, Tegelbacken 6, 101 23 Stockholm, Sverige

  AI and ethics - possibilities and challenges is a panel discussion within the conference "Bank AI" arranged by Dagens industri.

  Panelists: Anna Felländer, Digital Economist and affiliated faculty, KTH
  Rebecka Ångström Cedering, Director of Insights and Concept Creations, RA Consumer and Industry Lab, Ericsson Research
  Stefan Larsson, Head of the Digital Society Program at Fores och Professor på Lunds Universitet.
  Läs mer om DI – Bank AI här

23 januari, 2019
 • Strategier och verktyg för Parisavtalet och Agenda 2030

  23 januari, 2019 09:00

  Plats: Konferens 7A, Odenplan 65, Stockholm

  Kommunerna står inför stora utmaningar och ska samtidigt förverkliga både Parisavtalet och Agenda 2030. Aktuell Hållbar bjuder in centrala aktörer till en diskussion om hur resan ska gå till. På konferensen får du exempel på lyckade strategier och användbara verktyg för att omsätta de globala visionerna till kommunal verklighet.

  Hållbar kommun är mötesplatsen för erfarenhetsutbyte och lösningsorienterad diskussion. En plats som uppmuntrar till samverkan mellan politiker och tjänstemän och även mellan näringsliv och offentlig sektor.

  Medverkande: 
  Svante Axelsson Nationell samordnare, Fossilfritt Sverige
  Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet
  Lena Wetterskog-Sjöstedt, chef kansliet för Hållbar utveckling, Malmö stad
  Kerstin Blom Bokliden, handläggare, Sveriges Kommuner och Landsting

  Priskategori:
  2 900 kr + MOMS. Anmälan >>
  Early bird erbjudande. För dig i offentlig sektor / frivilligsektorn.
  (Early bird-erbjudandet gäller t.o.m. 19 november)

  3 900 kr + MOMS. Anmälan >>
  För dig som arbetar i privat sektor.

  Vid frågor kontakta: Susanna Ullman, konferens@aktuellhallbarhet.se