25 juni, 2018
 • Framtidens arbetsförmedling - lansering av antologi

  25 juni, 2018 09:00

  Plats: Fores (Forum för Reformer & Entreprenörskap), Kungsbroplan 2, 112 27 Stockholm, Sverige

  Bör Arbetsförmedlingen läggas ner? Kritiken har varit hård mot Arbetsförmedlingen och dess resultat de senaste åren. I antologin Framtidens arbetsförmedling analyserar vi och lämnar förslag på hur myndigheten och olika delar av verksamheten kan fungera bättre.

  Moderatorer/bokens redaktörer: Andreas Bergström, vice vd, Fores och Lars Calmfors, professor emeritus, IIES/SU, forskare, IFN samt vetenskaplig rådgivare, Fores

  Mer information och anmälan till seminariet här:

  http://fores.se/framtidens-arbetsformedling-lansering/

  Läs mer om boken Framtidens arbetsförmedling och förhandsbeställ ditt exemplar här:
  http://fores.se/framtidens-arbetsformedling/

  Boken kommer även delas ut på lanseringen

1 juli, 2018
 • Civilsamhällets farhågor och förväntningar på öppna data i kollektivtrafiken

  1 juli, 2018 15:30

  Plats: Ryska gränd 9, 621 56 Visby, Sverige

  FORES I ALMEDALEN

  Vad är civilsamhällets syn på det kollektiva resandet? Hur kan vi säkerställa att nya tjänster inom kollektivtrafiken blir tillgängliga för olika grupper i samhället? Vad innebär användandet av öppna data för hur vi kan anpassa informationsflöden och skapa nya resandeformer? Medverkande: Mattias Goldmann, vd Fores, initiativtagare 2030-sekretariatet. Läs mer om seminariet här:

  http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/53034

2 juli, 2018
 • Flyktingkvot – möjligheter och begränsningar

  2 juli, 2018 09:00

  Plats: Södra Kyrkogatan 13D, 621 56 Visby, Sverige

  FORES I ALMEDALEN

  Det talas om förändrade system för kvotflyktingar. Såväl Centerpartiet som Moderaterna har diskuterat förslag på området. Hur kan framtidens kvotflyktingssystem se ut och vilka möjligheter och risker medför det? Läs mer om seminarier här:

  http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/51860

 • Enkla vägar till svåra jobb

  2 juli, 2018 10:00

  Plats: Södra Kyrkogatan 13D, 621 56 Visby, Sverige

  FORES I ALMEDALEN

  Idag har sju av tio företag svårt att rekrytera högskoleutbildad persona. Samtidigt är drygt 55 000 utrikesfödda akademiker är överkvalificerade för sina jobb. Hur kan vi ta tillvara den kompetens som finns? Vad kan politiker och arbetsmarknad göra? Behövs det nya åtgärder? Vilka samhällsekonomiska vinster skulle vi se med rätt person på rätt plats? Läs mer om seminariet här:

  http://program.almedalsveckan.info/event/view/54071

 • Sverige står för startups och innovation – men hur överlever vi i ett globalt plattformssamhälle?

  2 juli, 2018 11:00

  Plats: Södra Kyrkogatan 13D, 621 56 Visby, Sverige

  FORES I ALMEDALEN

  Bristande insyn och transparens i stora, multinationella plattformsföretag leder till utmaningar för Sverige som plantskola för innovation. Detta trots att Sverige har lång tradition av att vara ett, globalt sett, teknikpositivt land med god digital infrastruktur, relativt gott om kompetens och trygghet nog att gå i bräschen för ny teknik. Hur skapar vi balans mellan fördelar och risker? Vad betyder omställningen för Sverige? Kontaktperson: robin.vetter@fores.se

 • Borde arbetsförmedlingen avskaffas?

  2 juli, 2018 13:00

  Plats: Södra Kyrkogatan 13D, 621 56 Visby, Sverige

  FORES I ALMEDALEN

  Alliansen har föreslagit att Arbetsförmedlingen avskaffas och att arbetet med matchning förs över på privata aktörer. Regeringen har tillsatt en utredning om Arbetsförmedlingen med mandat att föreslå stora förändringar. Det finns erfarenheter från Sverige och en rad andra länder av att lägga ut centrala delar av Arbetsförmedlingens uppdrag på privata aktörer. Hur har det fungerat och vad kan vi lära oss inför en eventuell reform? Fores låter sju forskare lämna förslag på reformer. Läs mer om seminariet här: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/51340

  Anmäl gärna ditt intresse för seminariet och få en påminnelse och ev. uppdateringar direkt till din mail här:

  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnRS_pA2LN9_4_05MqJn5r2Phu7LgXiTO1Cf6B7qhVxOtrwA/viewform

 • Kommer vi nå 70% minskad klimatpåverkan år 2030? Vi tar tempen på 2030-målet!

  2 juli, 2018 16:30


  2030-SEKRETARIATET I ALMEDALEN

  MINGEL. 2030-sekretariatet bjuder in Sveriges ledande klimataktörer till mingel med frågeställningen Vad ska vi skåla för inför valet, efter valet och 2030? Vill du vara med? Skicka ett mail till gunilla.sandin@fores.se så återkommer vi till dig i mån av plats. Läs mer om arbetet för en fossiloberoende transportsektor på 2030-sekretariatet.se.

3 juli, 2018
 • Smarta bilar, smarta nät

  3 juli, 2018 09:30

  Plats: Fenomenalen science center, Skeppsbron 6, VISBY

  2030-SEKRETARIATET I ALMEDALEN:

  Smarta bilar och smarta nät är redan verklighet. Men hur skapas paradigmskiftet som kommer att göra fler förare/brukare till smarta energianvändare? Vilka vilka energilösningar och regelverk krävs? Finns det fossilfria svaret bland elbilar och lagringslösningar på pilot-öar så som Gotland? Medverkande: Mattias Goldmann, vd Fores, initiativtagare 2030-sekretariatet. Läs mer om seminariet här:

  http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/54329

 • Tillsammans mot segregationen

  3 juli, 2018 13:00


  FORES I ALMEDALEN

  Klyftorna i samhället ökar. Var du bor avgör i allt högre grad vilka möjligheter och utmaningar som formar ditt liv. Vilken politik krävs för att skapa likartade förutsättningar att lyckas inom skolan, arbetsmarknaden och boendet. Hur kan segregationen i Sverige brytas? Medverkande: Minna Ljunggren, programchef för Migration och integration. Mer info inom kort. Vid frågor, kontakta minna.ljunggren@fores.se

4 juli, 2018
 • Hur lirar alla uppkopplade prylar med vår integritet?

  4 juli, 2018 14:15

  Plats: Hästgatan 2, 621 57 Visby, Sverige

  FORES I ALMEDALEN

  Uppkopplade sensorer eller kroppsnära teknik som kan göra oss friskare men är vi medvetna om hur mycket information vi lämnar ifrån oss till olika företag? Hur lirar egentligen alla uppkopplade prylar med vår strävan efter integritet? Medverkande: Stefan Larsson, programchef för Digitala samhället. Läs mer om seminariet här:

  http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/50032

 • Kooperativa företag – en lösning för att stå emot konjunktursvängningar

  4 juli, 2018 15:00

  Plats: Strandgatan 5, 621 57 Visby, Sverige

  FORES I ALMEDALEN

  Kooperativa företag är de som bäst stått emot konjunktursvängningar. En förklaring är företags¬formens inbyggda karaktärsdrag som skapar goda förutsättningar att vara hållbar över tid. På vilket sätt kan kooperativa företag vara en del av lösningen för att bättre parera olika typer av kriser? Medverkande: Stefan Larsson, programchef för Digitala samhället. Läs mer om seminariet här:

  http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/52012

5 juli, 2018
 • Varför är inte bostadsfrågan en valvinnare och vem tar ansvar för att folk har tak över huvudet?

  5 juli, 2018 10:00

  Plats: Strandvägen, H515

  FORES I ALMEDALEN

  Bostadsfrågan är idag en av våra absolut största samhällsutmaningar. Samtidigt saknas det genomgripande politiska förslag för att skapa en bostadsmarknad för alla. Vad beror det på och hur ska politiken med dagens förutsättningar kunna adressera avgörande samhällsfrågor? Vi diskuterar bland annat varför bostadsfrågan inte är en valvinnare trots att den är avgörande för både välfärden och tillväxten. Utifrån olika ideologier fördjupar vi oss i en politisk metadiskussion där bostadsfrågan står i centrum.

  Medverkande: Andreas Bergström, vice vd Fores, programchef Ekonomiska reformer och entreprenörskap. Läs mer om seminariet här:

  http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/54116

 • Varför har vi så svårt att prata om migration – ska man folkbilda eller opinionsbilda?

  5 juli, 2018 10:00

  Plats: Hörnet Strandvägen/Hamnplan, Visby

  FORES I ALMEDALEN

  Två av Sveriges största tankesmedjor har valt olika strategier att tala om migration: en folkbildar, en annan opinionsbildar. Ska man sprida information eller borra i konflikter? Hur ska vi ha samtalet om migrationsfrågan? Medverkande: Minna Ljunggren, programchef för Migration och integration. Läs mer om seminariet här:

  http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/50603

 • Egen kraft – nyckeln till hållbar integration?

  5 juli, 2018 10:30

  Plats: Strandvägen, H553, VISBY

  FORES I ALMEDALEN

  Hur kan egenmakt och inkludering bidra till en mer hållbar integration? Vad vinner samhället på att ta tillvara de nyanländas egna drivkrafter? Medverkande: Oskar Adenfelt, assisterande programchef Migration och integration. Läs mer om seminariet här:

  http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/51946

 • FN:s första världskonferens – vad står på spel?

  5 juli, 2018 11:30

  Plats: Strandvägen, H520, VISBY

  FORES I ALMEDALEN

  I december hålls FN:s första världskonferens någonsin om migration. Mötet ska anta ett globalt ramverk för den internationella migrationen. Vad står på spel? Vilken roll spelar Sverige? Vilka frågor borde Sverige driva? Medverkande: Minna Ljunggren, programchef för Migration och integration. Läs mer om seminariet här:

  http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/53863

10 oktober, 2018
 • Skanskas inspirationsdag 2018

  10 oktober, 2018 13:00

  Plats: Brunkebergstorg 6, 111 51 Stockholm, Sverige

  Vi vill i år fokusera på temat: ”Klimatomställningen - vikten av mod och starkt ledarskap”. Hur påverkar valresultatet utvecklingen av Stockholmsregionen? Hur kan vi genom rätt krav i upphandlingar och kloka investeringar driva på och styra utvecklingen mot ett hållbart samhälle?

  Låt dig inspireras och engageras under Skanskas inspirationsdag. Tillsammans kan vi skapa förutsättningar för en bättre framtid.

  Moderatorer:
  Mattias Goldmann, vd Fores
  Camilla Fredman Svensson, Head of Public Affairs Skanska Sverige

  Ur programmet:
  - Fake news? Hör sanningen om den globala utvecklingen? Ola Rosling vänder upp och ner på dina föreställningar om världen. Låt dig inspireras!
  - Stockholm efter valet – hur utvecklar och bygger vi Stockholmsregionen på ett hållbart sätt? Vilka tar täten i klimatarbetet?
  - Riksidrottsförbundet berättar hur man kan skapa nya idrottsplatser genom återvinning av material från byggprojekt?
  - Barkarby science – konsten att bidra till en långsiktigt hållbar stadsutveckling genom innovativa lösningar med människan i centrum.
  - Kan man tillverka stål utan att släppa ut koldioxid?
  - Hur kan vi via gröna investeringar i fastigheter och infrastruktur styra mot ett klimatsmart samhälle?

16 oktober, 2018
 • Science & Innovation Day 2018

  16 oktober, 2018 07:30

  Plats: Quality Hotel Sundsvall, Esplanaden 29, 852 36 Sundsvall, Sverige

  Hur kan ny teknologi bidra till fler hållbara affärer, en digitaliserad industri och en cirkulär ekonomi?


  Datum: 16 oktober 2018
  Plats: Quality Hotel Sundsvall

  Digitaliseringen utmanar de traditionella affärsmodellerna och driver utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. Hur ser de senaste trenderna ut och vilka verktyg behövs för att klara omställningen?
  Moderator: Mattias Goldmann, vd, Fores med 2030-sekretariatet

  Läs mer och anmäl dig på www.scienceandinnovationday.se

5 november, 2018
 • Transport & Logistik

  5 november, 2018 08:00

  Plats: Svenska Mässan, Mässans gata 20, 412 51 Göteborg, Sverige

  Datum: 5 - 7 november

  Logistik & Transport är Nordens ledande mässa och konferens för alla som levererar eller tillhandahåller transport och logistik. Där kan du visa upp eller ta del av den teknik och infrastruktur som kommer att eliminera friktion från morgondagens globala flödeskedjor. År 2018 utvidgar vi utställningen med ytterligare fokus på intern logistik.

  På mässan deltar ledande leverantörer och visar de senaste logistik-, lager- och transportlösningarna för dagens lager och logistikansvariga. Var tredje år går mässan i en större skepnad då även ett truckområde inkluderas. Då visas truckar och lagerlösningar i ett större omfång på mässgolvet. Nästa gång, 2018, är ett sådant år, vi ses den 5-7 november!

  Logistik & Transport arrangeras i samarbete med 2030-sekretariatet.

  Läs mer om mässan här.