1 juni, 2017
 • WORKSHOP OM ÖRESUNDSREGIONENS GRÄNSKONTROLLER

  1 juni, 2017 13:00

  Plats: Studio, Nordenskiöldsgatan 24, 211 19 Malmö, Sverige

  Id-kontrollerna som infördes 2016 har nu tagits bort. Men diskussionen är långt ifrån över, med stärkta gränskontroller och politiska krav på återinförande. Har det blivit bättre för pendlarna? Hur har polisen hanterat de nya gränskontrollerna? Hur ser situationen ut för tullen?

  Journalistutbildningen vid Lunds universitet och tankesmedjan Fores Syd bjuder in till diskussion om id- och gränskontrollerna. Syftet är att ta diskussionen vidare och lägga grunden för ”ett smartare samtal” om Öresundsregionen.
  Välkommen på workshop den 1 juni!

  I projektet #Brogranskarna har journaliststudenter från Lunds universitet granskat id- och gränskontrollerna. Studenterna tittar på hur polisen, tullen, pendlarna, företagarna och flyktingsituationen har påverkats av hårdare kontroller.
  Efter veckor av arbete vill vi bjuda in dig som jobbar eller är intresserad av frågan till en interaktiv workshop där vi bl.a diskuterar:

  - Har pendlarna fått det bättre sedan id-kontrollernas slopats och strängare gränskontroller införts?
  - Har näringslivet påverkats av strängare kontroller?
  - Är Öresundsintegrationen på rätt spår igen?
  - Hur har polis och myndigheter jobbat under oklara förutsättningar?

  Vi ses på STUDIO Meetingpoint i Malmö där vi vill samlar studenter, regionala makthavare och näringsliv för att tillsammans se hur vi kan få en bättre och smartare diskussion om id- och gränskontrollerna samt tala om Öresundsregionens förutsättningar.

  Anmäl dig här!

4 juli, 2017
 • Torvbruk - hot eller möjlighet för klimatet?

  4 juli, 2017 10:00

  Plats: Uppsala University Campus Gotland, Cramérgatan 3, 621 57 Visby, Sverige

  Svensk Torv anordnar ett seminarium om klimat i Almedalen 2017 med bland andra Mattias Goldman, Vd, Fores och Rickard Nordin, Centerpartiet, riksdagsledamot och energipolitisk talesperson. Klimatdebattörerna Robert Wedmo, agronom Mark och Miljörådgivning, och Rickard Axdorff, jägmästare, Naturbrukarna.

  Läs mer om seminariet i Almedalens kalender här

 • Energiomställning till havs och på land – hur kan tunga transporter minska sina utsläpp?

  4 juli, 2017 14:00

  Plats: Hästgatan 2, 621 56 Visby, Sverige

  Både vägtransporter och sjöfart står inför ökade krav på minskade utsläpp. Men vad är förutsättningarna och incitamenten för transportsektorn att lyckas begränsa sina utsläpp på kort tid? Hur ser behoven för sjöfarten och tunga transporter ut? På seminariet diskuterar vi både möjligheter och utmaningar.

  Några av de medverkande: Rikard Engström, Sweship, Per-Inge Kruse, Westport, Ulrica Messing, Göteborgs Hamn, Johan Zettergren, Swedegas

  Moderator: Mattias Goldmann, Fores/2030-sekretariatet

22 augusti, 2017
14 november, 2017