27 september, 2017
 • Framtidens flyktingmottagande

  27 september, 2017 10:00

  Plats: Kungsbroplan 2, 112 27 Stockholm, Sweden

  Anmäl dig här!

  Hur utformar vi framtidens mottagande?
  Integrationen är en av våra största samtidsutmaningar, men diskussion är just nu loj. Vi ser därför det som ett utmärkt tillfälle att bjuda in till seminarium och lyfta fram möjliga vägar framåt.

  Både Mottagandeutredningen och Arbetsmarknadsutredningen kommer att redovisas under hösten och kommer vara en viktig del i debatten om utformningen av det framtida flyktingmottagandet. Vi vet alla att den första tiden i landet spelar stor roll för etableringen i Sverige och utredningarna förväntas peka ut riktningen för detta.

  Seminariet tar avstamp i de båda utredningarna och får en inblick i vilken riktning de kommer att ta. Vi blickar sedan tillbaka på tidigare initiativ, bl.a. etableringsreformen, för att se vad vi kan lära av tidigare misstag. Vad säger forskningen? Seminariet avslutas med en paneldiskussion med representanter från rikspolitiken, kommunerna och oppositionen.

  Varmt välkomna!

  På scen:
  Anders Kessling,statssekreterare, Arbetsmarknadsdepartemet
  Per-Arne Andersson, chef utbildning och arbetsmarknad, SKL
  Soledad Grafeuille, Arbetsmarknadsutredningen
  Maria Nordin Skult, Mottagandeutredningen
  Catharina Bildt Grape, VD och seniorkonsult
  Pernilla Andersson Joona, forskare vid SOFI
  Gulan Avci, ledamot fullmäktige Stockholm stad (L)
  Minna Ljunggren, programchef på Fores migrationsprogram

  Anmäl dig här!

2 oktober, 2017
 • Författarsamtal: Economistjournalisten Ryan Avent om automatisering

  2 oktober, 2017 11:30

  Plats: Fores, Kungsbroplan 2, Stockholm

  Ryan Avent, journalist på The Economist, har nyligen skrivit en mycket intressant bok om hur automatisering och digitalisering påverkar framtidens arbetsmarknad, "The wealth of humans". Nu har Volante förlag översatt den till svenska, "Stabilitetsillusionen", och Ryan kommer till Fores den 2 oktober för ett författarsamtal om den. Lett av Andreas Bergström, Fores, med kommentarer från digitaliseringsforskare Mårten Blix, LO-ekonom Thomas Carlén, nationalekonomidocent Jesper Roine och Elisabeth Thand Ringqvist, författare till ”Nerdonomics”. Läs mer och anmäl dig här.

12 oktober, 2017
 • RISE Innovationsdag "Fossilfri framtid"

  12 oktober, 2017 10:00

  Plats: Tekniska museet, Museivägen 7, 115 27 Stockholm, Sverige

  Tid: 12 oktober 2017, kl 10–16
  Plats: Tekniska Museet Stockholm
  Klicka för karta!

  Moderator: Jakob Lagercrantz, grundare av 2030-sekretariatet.

  Innovationsdagen vänder sig till dig som är intresserad av förnybara råvaror för hållbar produktion, klimatfrågor och resurseffektivitet och hur näringsliv, forskning och civilsamhälle på bästa sätt samverkar för att få till stånd en omställning till framtidens cirkulära bioekonomi.

  Dagen är kostnadsfri och det bjuds på mat och dryck!

  Lär mer om innovationsdagen och anmäl dig här!

14 november, 2017