19 november, 2018
 • Internetdagarna: Människan och AI – tillsammans

  19 november, 2018 14:00

  Plats: Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, 111 64 Stockholm, Sverige

  När AI tar över allt fler uppgifter från oss människor så finns det en uppenbar risk att vi känner oss hotade. Det finns dessutom ett stort antal etiska frågeställningar kopplade till AI runt värderingar, säkerhet, rättvisa och transparens. Frågorna kan sammanfattas till: Hur ska vi egentligen leva tillsammans med allt intelligentare maskiner?

  Med bl.a.
  Rebecka Cedering Ångström, Ericsson Research
  Fredrik Heintz, docent
  Li Felländer-Tsai, professor
  Anna Felländer Regeringens digitaliseringsråd
  Stefan Larsson, Fores

  Läs mer om seminariet och Internetdagarna här.

 • Internetdagarna: Digitala personer – en ny rättsfigur?

  19 november, 2018 15:30

  Plats: Stockholm Waterfront Congress Centre, Stockholm, Sverige

  Det finns redan ett antal exempel på där man börjat diskutera rättigheter för AI system. Roboten Sophia blev förra året tilldelad det första saudiska medborgarskapet för en robot. I rättssystemen idag så finns det en uppdelning mellan juridiska och fysiska personer där fysiska personer är människor. Är det dags att introducera en tredje rättsfigur kanske – digitala personer?

  Med bl.a.
  Cecilia Magnusson Sjöberg, professor
  Markus Bylund, strategichef för IT och digitalisering på Uppsala kommun
  Nicklas Berild Lundblad, Google
  Stefan Larsson, Fores

  Läs mer om seminariet och Internetdagarna här.

20 november, 2018
 • Lägre standard för billigare boende?

  20 november, 2018 08:30

  Plats: Fores (Forum för Reformer & Entreprenörskap), Kungsbroplan 2, 112 27 Stockholm, Sverige

  Dagens regelverk för byggregler har fått kritik från byggindustrin för att vara svåröverskådligt och komplicerade. Är reglerna i sin nuvarande form en förutsättning för att skapa en dräglig lägsta standard på bostäder, eller skulle de kunna utformas mer effektivt?

  Det finns mycket starka åsikter i båda riktningarna när det gäller byggregler. Kommittén för modernare byggregler har ett brett mandat att föreslå förändringar i dagens regler och standarder. Utifrån deras pågående arbete och synpunkter från industrin och arkitekter för vi ett samtal om vilka reformer, om några, som borde göras.

  Läs mer om seminariet och anmäl dig här.

 • Hydrogen Sweden Conference 2018

  20 november, 2018 09:30

  Plats: Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, 111 53 Stockholm, Sverige

  Hur ser stöd och villkor ut för kommersialisering av vätgasteknik?
  Hur ser möjligheterna ut för Sverige inom utvecklingen av vätgas- och bränslecellsapplikationer?

  Vätgas används inom allt fler områden i vårt samhälle. Som guide till de
  regelverk som gäller inom 22 av EUs medlemsstater har ett verktyg i form av
  en öppen databas tagits fram i projektet HyLAW. Uppskattningsvis 13 miljoner europeiska hushåll använder vätgas år 2030. Till dess förväntas 850 000 nya jobb inom branschen.

  Hur kan vi tillsammans skapa nya jobb, utveckla hållbara livsmiljöer och svenska exportmöjligheter?
  Anmäl dig hos: charlotte.askari@vatgas.se och läs mer om konferensen här!

 • TALANG 2019

  20 november, 2018 17:00

  Plats: Fores - Forum för reformer och entreprenörskap, 112 26, Kungsbroplan 2, 112 27 Stockholm, Sverige

  En tillställning där vi presenterar och hyllar Sveriges 33 hållbarhetstalanger (under 33 år) som förtjänstfullt driver på och sätter agendan för hållbar utveckling.

  Inbjudna är årets talanger, de 101 mäktigaste i Hållbarhetsverige 2018 och särskilt inbjudna personer. Det bjuds på mingel, trendspaningar, förfriskningar, förtäring och en färsk utgåva av Aktuell Hållbarhet.

  Vänligen observera att tillställningen är ett privat arrangemang.

21 november, 2018
 • Lansering av studien "Sustainable Mobility the Chinese Way"

  21 november, 2018 10:30

  Plats: Fores - Forum för reformer och entreprenörskap, 112 26, Kungsbroplan 2, 112 27 Stockholm, Sverige

  Trots att Kina på flera områden inte är en förebild så imponerar de inom hållbara transporter och investeringar för hållbar mobilitet. Vi ser en stark entreprenörsanda i ett antal sektorer som har tagit ledningen när det kommer till hållbar mobilitet.

  I den första publika lanseringen av ELF-studien "Sustainable Mobility the Chinese Way” presenterar vi flera intressanta fallstudier av hur Kina tar ledningen, vad Europa kan lära, hur Kina kan lära sig mer av Europa och i vilka sammanhang vi bör samarbeta för hållbar mobilitet.

  Läs mer om seminariet och anmäl dig här.

 • Umeå: Come on - kommer vi klara klimatomställningen?

  21 november, 2018 14:00

  Plats: Nolia Konferens, Signalvägen3, 903 22 Umeå

  Varmt välkommen till en eftermiddag med Anders Wijkman, om hans nya bok Come On! Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction of the Planet, varför COP24 i Katowice är speciellt viktig jämfört med tidigare förhandlingar, och vad världen kan lära av Västerbotten.

  Tankesmedjan Fores bjuder i samverkan med Esam AB och CradleNet Norr in till en eftermiddag av kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Under seminariet tar vi tillvara gemensamma lärdomar och lyfter fram goda praktiska exempel för att snabba på omställningen från ett tillväxtorienterat till hållbart samhälle.

  Medverkande:
  Anders Wijkman, författare och opinionsbildare
  Anna Säfvestad Albinsson, energistrateg och projektledare, BioFuel Region
  Anna Gemzell, projektledare, Umeå kommun
  Marie Gidlund, näringslivsutvecklare, Umeå kommun
  Representanter från akademien

  Moderatorer
  Angéla Ekman-Nätt, senior konsult, Esam

  Anmäl dig här!
  För frågor gällande seminariet, vänligen kontakta Lina Forsman på lina.forsman12@gmail.com 

28 november, 2018
 • Boklansering: Klimatinfo för alla!

  28 november, 2018 16:30

  Plats: Fores - Forum för reformer och entreprenörskap, 112 26, Kungsbroplan 2, 112 27 Stockholm, Sverige

  Är du inte klimatexpert, men springer ändå på klimatfrågan i ditt arbete? Är du klimatexpert och behöver få med kollegorna på tåget? Tycker du frågan är viktig men saknar kunskap för att våga ta debatten? Då är Klimatinfo för alla boken för dig!

  Den 28 november lanserar vi boken Klimatinfo för alla med mingel och snittar hos oss på Fores. En bok som med fakta och statistik lyfter klimatfrågan ur ett samhällsperspektiv. Framtagen av Fores och Studieförbundet vuxenskolan.

  Ta med kollegor, vänner och familj, ta med alla som behöver lära sig mer om klimatfrågan! Du får ett exemplar av boken och värdefull kunskap från några av Sveriges främsta klimatexperter som ger korta inspel under kvällen.

  (Mer information om anmälan kommer strax)

  Kontakt
  Beställ ditt exemplar, en uppsättning till kontoret, skolan, organisationen eller vännerna genom att maila miljo@fores.se

29 november, 2018
 • Göteborg: Den tillfälliga lagens konsekvenser

  29 november, 2018 12:00

  Plats: Ekocentrum, Aschebergsgatan 44, 411 33 Göteborg, Sverige

  Fores bjuder in till ett lunchseminarium i samarbete med Svenska Röda Korset och Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar (Rådgivningsbyrån). 
  Lunchmacka från kl 11.30.

  I samband med flyktingsituationen 2015-2016 infördes den tillfällig lagen i syfte att minska antalet asylsökande i Sverige. Den har nu varit i kraft i över två år och upphör att gälla den 19 juli 2019. Det är därför hög tid att diskutera hur Sveriges asylregelverk ska se ut framöver. Flera partier vill se att den tillfälliga lagen förlängs eller permanentas. Vilka konsekvenser skulle det medföra? Vilka andra vägar är möjliga?

  Välkommen till lunchseminarium om den tillfälliga lagens konsekvenser. På seminariet presenterar Svenska Röda Korset och Rådgivningsbyrån varsin rapport om de humanitära konsekvenserna och juridiska riskerna med den tillfälliga lagen.

  Anmäl dig här

30 november, 2018
 • Ensamkommande flickor på väg in i samhället

  30 november, 2018 14:00

  Plats: Fores - Forum för reformer och entreprenörskap, 112 26, Kungsbroplan 2, 112 27 Stockholm, Sverige

  Välkommen till Fores lansering av rapporten Ensamkommande flickor på väg in i samhället av professor Eskil Wadensjö och Aycan Celikaksoy. Vi lanserar rapporten genom att bjuda in till diskussion om hur vi kan förbättra etableringen av de ensamkommande flickorna.

  En fjärdedel av alla ensamkommande barn som kommit till Sverige under 2017 är flickor. De ensamkommande flickorna skiljer sig från pojkarna när det gäller åldersfördelning och ursprungsland vilket gör att de kan ha svårare att ta sig in i samhället. Rapporten visar att ensamkommande flickor har större svårigheter i såväl skolan som arbetslivet och att många i vuxen ålder hamnar helt utanför integrationsprocessen.

  Läs mer och anmäl dig till eventet här!

5 december, 2018
 • BioDriv Tinget 2018

  5 december, 2018 08:30

  Plats: Nalen, Regeringsgatan 74, 111 39 Stockholm, Sverige

  Varmt välkommen till en heldag fylld med föredrag, panelsamtal och tid för nätverkande och erfarenhetsutbyte! BioDriv Tinget är den nya mötesplatsen och kunskapskällan för omställningen till fossilfria transporter i östra Mellansverige och Stockholmsregionen. En heldag du inte vill missa!

  PROGRAM

  ANMÄL DIG HÄR

6 december, 2018
 • AI och etik - möjligheter och utmaningar

  6 december, 2018 14:45

  Plats: Sheraton Stockholm Hotel, Tegelbacken 6, 101 23 Stockholm, Sverige

  Det är ingen tillfällighet att Google, Harvard och internationella konsultbolag har satsningar inom etik och AI. Dagens konsumenter förväntar sig individanpassade tjänster och rekommendationer baserade på AI. Företag som använder kunddata i sin affär har stora vinster att hämta, men hur undviker man oavsiktliga negativa etiska konsekvenser?

  Panelister:
  Anna Felländer, Digital Economist and affiliated faculty, KTH
  Rebecka Ångström Cedering, Director of Insights and Concept Creations, RA Consumer and Industry Lab, Ericsson Research
  Stefan Larsson, Head of the Digital Society Program at Fores och Professor på Lunds Universitet.
  Läs mer om DI – Bank AI här

9 januari, 2019
 • Linköping: Transportforum 2019

  9 januari, 2019 00:00

  Plats: Konsistoriegatan 7, 582 22 Linköping, Sverige

  VTI arrangerar Transportforum 9-10 januari 2019 i Linköping Konsert & Kongress. Konferensen, som är störst i sitt slag i Norden, vänder sig till såväl offentliga som privata aktörer inom transport och infrastruktur i Sverige.

  År 2030 ska klimatpåverkan från Sveriges transportsektor vara 70 procent mindre än 2010. Målet ska bland annat nås med energieffektivare fordon och andra bränslen. En del av det kan vara elektrifiering. Den inledande sessionen på Transportforum 2019 kommer att behandla elektrifieringens möjligheter och utmaningar för att nå klimatmålen. Frågorna kommer att belysas av två talare, Mattias Goldman och Per Kågeson, samt en expertpanel. Moderator är Karin Klingenstierna.

  Läs mer om programmet och anmäl dig här!

23 januari, 2019
 • Strategier och verktyg för Parisavtalet och Agenda 2030

  23 januari, 2019 09:00

  Plats: Konferens 7A, Odenplan 65, Stockholm

  Kommunerna står inför stora utmaningar och ska samtidigt förverkliga både Parisavtalet och Agenda 2030. Aktuell Hållbar bjuder in centrala aktörer till en diskussion om hur resan ska gå till. På konferensen får du exempel på lyckade strategier och användbara verktyg för att omsätta de globala visionerna till kommunal verklighet.

  Hållbar kommun är mötesplatsen för erfarenhetsutbyte och lösningsorienterad diskussion. En plats som uppmuntrar till samverkan mellan politiker och tjänstemän och även mellan näringsliv och offentlig sektor.

  Medverkande: 
  Svante Axelsson Nationell samordnare, Fossilfritt Sverige
  Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet
  Lena Wetterskog-Sjöstedt, chef kansliet för Hållbar utveckling, Malmö stad
  Kerstin Blom Bokliden, handläggare, Sveriges Kommuner och Landsting

  Priskategori:
  2 900 kr + MOMS. Anmälan >>
  Early bird erbjudande. För dig i offentlig sektor / frivilligsektorn.
  (Early bird-erbjudandet gäller t.o.m. 19 november)

  3 900 kr + MOMS. Anmälan >>
  För dig som arbetar i privat sektor.

  Vid frågor kontakta: Susanna Ullman, konferens@aktuellhallbarhet.se