Den amerikanska klimatpolitiken – Policy Paper

Den här rapporten tittar på vart klimatdebatten i USA tar vägen efter kongressvalet och COP16-mötet i Cancún. Även om mycket har gått i stå i amerikansk klimatpolitik ser rapporten också vissa positiva tecken på att USA:s klimatutsläpp ska börja minska.

Green Growth: How Best to Promote Green Investment

I den här studien föreslås en grön investeringsbank. Denna ska kunna investera i en tidig fas i utvecklandet av grön teknologi – som en del av industripolitiken – och för att hjälpa till med finansieringen av särskilt stora projekt. Studien är utgiven av European Liberal Forum, med stöd av Fores och Centre Forum.

En guide till Cancunmötet

FORES publicerar “En guide till Cancunmötet” skriven av Daniel Engström Stenson med flera. Guiden är en uppdatering av förra årets “En guide till Köpenhamnsmötet”.

A Bretton Woods for the Climate – andra upplagan

Dagens förhandlingsmodell med oändliga diplomatiska långbänkar har helt gått i stå. I ”A Bretton Woods for the Climate” försöker författarna skissa på en ny struktur, så konkret och rakt som möjligt.

Vinnare och förlorare – FORES Studie 2010:1

Syftet med denna studie är att identifiera vilka branscher och företag som förlorar respektive vinner på ett högt pris på växthusgasutsläpp. Frågeställningen har angripits genom att först identifiera ett troligt prisspann givet de svenska klimatmålen och därefter studera vad detta pris innebär för utsläppskällor i Sverige.

Winners and Losers

Which sectors and companies stand to gain from a rise in the price of carbon emissions? How can we promote the emergence of these companies and sectors that will be the drivers of Swedish growth? And who are the losers? This study tries to address these questions.

Köp av utsläppsminskningar utomlands – FORES Studie 2009:5

Om det är billigare att köpa utsläppsminskningar i fattigare länder, samtidigt som dessa får hjälp att utvecklas mot ett grönare samhälle, är inte detta en alldeles utmärkt idé som förenar det bästa av många världar?

Köra bil på landet och rädda klimatet – FORES Studie 2009:2

Studien ”Köra bil på landet och rädda klimatet” visar hur landsbygden både kan klara höjda bensinskatter och leda klimatomställningen, utan att det varken blir dyrt eller svårt för staten eller för samhällsekonomin.