En guide till Durbanmötet

I december 2011 samlas världens länder i Durban för att komma överens om hur man ska minska utsläppen av växthusgaser. Den stora frågan handlar om Kyotoprotokollets framtid. FORES publicerar ”En guide till Durbanmötet” skriven av Daniel Engström Stenson och Anwar Hashim med flera. Guiden är en uppdatering av förra årets ”En guide till Cancunmötet”.

Sveriges utsläppsminskningar- FORES Policy Paper 2011:4

I rapporten granskas det svenska exemplet för att, åtminstone översiktligt, ta reda på vart utsläppsminskningarna skett och varför, samt vilka sektorer och åtgärder som spelar störst roll. Dessutom ställs frågan vilka delar av det svenska exemplet som är överförbara till andra länder.

Klimatförhandlingar – FORES Studie 2009:4

Inför det uppmärksammade klimattoppmötet i Köpenhamn 2009 lanserade FORES en studie som syftade till att bidra till en ökad förståelse av vad som i Köpenhamn komma skulle och varför det skulle bli svårt att komma överens. Här är den uppdaterade versionen.

Ska jag tanka etanol? FORES Studie 2011:1

Ger etanol tillräckligt många fördelar för att väga upp nackdelarna, och var gör etanolen störst nytta? I studien ”Ska jag tanka etanol?” diskuterar Semida Silveira för- och nackdelar med etanol som substitut för bensin.

Den amerikanska klimatpolitiken – Policy Paper

Den här rapporten tittar på vart klimatdebatten i USA tar vägen efter kongressvalet och COP16-mötet i Cancún. Även om mycket har gått i stå i amerikansk klimatpolitik ser rapporten också vissa positiva tecken på att USA:s klimatutsläpp ska börja minska.

Green Growth: How Best to Promote Green Investment

I den här studien föreslås en grön investeringsbank. Denna ska kunna investera i en tidig fas i utvecklandet av grön teknologi – som en del av industripolitiken – och för att hjälpa till med finansieringen av särskilt stora projekt. Studien är utgiven av European Liberal Forum, med stöd av Fores och Centre Forum.

En guide till Cancunmötet

FORES publicerar “En guide till Cancunmötet” skriven av Daniel Engström Stenson med flera. Guiden är en uppdatering av förra årets “En guide till Köpenhamnsmötet”.

A Bretton Woods for the Climate – andra upplagan

Dagens förhandlingsmodell med oändliga diplomatiska långbänkar har helt gått i stå. I ”A Bretton Woods for the Climate” försöker författarna skissa på en ny struktur, så konkret och rakt som möjligt.