Klimatsmart transport-innovation

Inom det samnordiska projektet SHIFT genomförs en studie kring synergier mellan olika typer av innovationer för att minska transporternas klimatpåverkan.

Göteborg den 25 april: Klimatflyktingar – migrationsmönster och klimatförändringar

Kopplingen mellan framtidens migrationsmönster och klimatförändringar är starkare än många tror. Redan år 2050 beräknas klimatdriven migration leda till fler än 200 miljoner så kallade ”klimatflyktingar”.