Analys av budgetpropositionen 2018: Ökad fart mot hållbarhet – med brett stöd

I juni beslutade riksdagen att Sveriges klimatpåverkan inom transportsektorn ska minska 70 % 2010-2030. Budgetpropositionen är första tillfället då detta ska börja förverkligas, och här finns flera viktiga satsningar på hållbara transporter.

Seminarium: Klimatflyktingar 6 okt

Fores har en lång historik och en vana att jobba med både klimatfrågor och migrationsfrågor. Vi ser därför det som en självklar utveckling att arrangera ett seminarium om människor som har och kommer att behöva fly på grund av klimatrelaterade händelser. Detta mot bakgrund av de klimathändelser som sannolikt kommer vara stora bakomliggande krafter för migration i framtiden. Vi tycker därför att det är angeläget att lyfta fram klimatrelaterad migration i debatten och höra hur man från forskningen, UNHCR, Migrationsverket, regeringens och EU:s håll ser på denna fråga och hur vi kommer att hantera detta framöver.

Laddguldet: Sveriges bästa elbilskommun

Laddguldet premierar de kommuner i Sverige som har gjort mest för att underlätta och påskynda en omställning till en fossiloberoende fordonsflotta, med fokus på de laddbara fordonen.

Göteborg: Reseavdrag – dags att gynna fossilsnålt resande?

Nio av tio som utnyttjar reseavdrag gör det för bilanvändning. Avdraget används mest av manliga höginkomsttagare i de tre största städerna. Hälften av den totala kostnaden för reseavdraget går till de tre storstadslänen.

Ha en klimatsmart sommar!

Strax före sommarlovet antog riksdagen Sveriges nya klimatlag: Sverige ska vara ett globalt klimatföredöme. Det klarar inte politiken själv – låt dig inspireras och ha en klimatsmart sommar, med sex goda vanor att bygga vidare på:

En svensk strategi för negativa utsläpp

Det finns stor anledning att fira, vi har fått en ny och mycket viktig lag: klimatlagen. Senast 2045 ska Sveriges koldioxidbudget vara i balans. Därefter ska vi bidra till det globala klimatarbetet genom netto-negativa utsläpp. Om vi ska ha en rimlig chans att uppfylla dessa målsättningar krävs en radikal satsning på skarpa, klimatpolitiska verktyg. I dagsläget saknas politiska styrmedel för negativa utsläpp.

Portugal: Gröna vindar och sol i dammar

Vi har alla läst om hur Danmark och Tyskland i flera dagar varit helt självförsörjande på bara sol och vind, och att tillgången ibland varit så god att det varit negativa elpriser – konsumenten får betalt för att ta emot elen. Portugals omställning är inte lika känd – men på flera sätt mer imponerande.

Är nudging det nya svarta inom miljöpolicy?

2008 släpptes Cass Sunstein och Richard Thalers »Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness«, en bok om att påverka människors beteende utan lagstiftning eller ekonomiska incitament.