Dagens regelverk för byggregler har fått kritik från byggindustrin för att vara svåröverskådligt och komplicerade. Är reglerna i sin nuvarande form en förutsättning för att skapa en dräglig lägsta standard på bostäder, eller skulle de kunna utformas mer effektivt?

Datum: Tisdagen den 20 november
Tid: kl. 8:30-9:30. Frukostsmörgås serveras från kl. 8.00
Plats: Fores, Kungsbroplan 2, Stockholm.

Tillgänglighet, buller, ljusinsläpp och möjlighet att skilja av kök är regler som kan dra upp kostnaderna vid byggen, särskilt för mindre lägenheter. Har vi rätt avvägning mellan regler och kostnader? Om vi skulle tillåta lägre standard, skulle vi ångra oss om några årtionden?

Det finns mycket starka åsikter i båda riktningarna när det gäller byggregler. Kommittén för modernare byggregler har ett brett mandat att föreslå förändringar i dagens regler och standarder. Utifrån deras pågående arbete och synpunkter från industrin och arkitekter för vi ett samtal om vilka reformer, om några, som borde göras.

På scen:
Kurt Eliasson, ordförande i Kommittén för modernare byggregler
Anna Broman, bostadspolitisk expert, Sveriges byggindustrier
Charlotta Holm Hildebrand, branschchef, Sveriges Arkitekter
Björn Hancock, projektgranskare på JM och medlem i den grupp som reviderar svensk standard för bostäder

Moderator: Andreas Bergström, vice vd och chef för programmet Ekonomiska reformer och entreprenörskap, Fores

Anmälan

Anmäl dig till seminariet här.

Hitta hem

Seminariet arrangeras inom ramen för projektet ”Hitta hem”, där Fores lyfter forskning, fakta och tänkbara kompromisslösningar för att personer med låga inkomster ska få lättare att hitta fast bostad i områden med god arbetsmarknad.