Machines, jobs and equality

PUBLIKATION

Beställ boken / Ladda ner som pdf

Machines, jobs and equality – Technological change and labour markets machines-jobs-and-equalityin Europe är antologin om automatiseringens inverkan på den europeiska arbetsmarknaden. Erkända forskare och experter beskriver ett antal viktiga källor till den nuvarande teknologiska utvecklingen, såsom informations- och datateknik, robotisering, artificiell intelligens (AI), och nya betalningssystem såsom kryptovalutan Bitcoin och dess underliggande teknik blockkedjan.

Några centrala slutsatser från boken är:

  • Samhällsförändringar till följd av dagens snabba teknologiska utveckling är stora men inte lika snabba som ibland beskrivs i populärpressen.
  • Ökande ekonomisk ojämlikhet är en naturlig följd av den typ av snabba teknologisk utvecklingen som beskrivs i antologin. En mer tudelad arbetsmarknad ökar behoven att diskutera hur olika typer av arbetsmarknadsregleringar och lönenivåer påverkar arbetslöshet.
  • Vikten av aktiva tillsynsmyndigheter och lagstiftning kring ny teknik ökar då digitaliseringen påverkar befintliga företag och nya oligopol växer fram baserade på teknologiska standarder och skalfördelar.

Boken lanserades på den europeiska liberala partikongressen (ALDE-kongressen) i Warszawa den 2 december 2016För mer information eller kommentarer om innehållet, kontakta bokens redaktörer:

Andreas Bergström, 0730-885265
Vice vd, Fores

Karl Wennberg, 0705-105366
Professor och styrelseledamot, Bertil Ohlininstitutet

Antologin är ett resultat av det fleråriga tvärvetenskapliga projektet Automatisering, arbetsmarknad och fördelning.