Digitala Samhället tillsätter ett vetenskapligt råd som ska bidra till att utveckla den vetenskapliga förankringen och programmets huvudinriktning. Vi kommer att stämma av projektidéer, tilltänkta författare och liknande med rådet, vars första sammanträde är i oktober.

– Det är tydligt att kunskapsgenerering kring frågor som rör digitalisering och nätfrågor måste utgå från ett systematiskt och tvärvetenskapligt perspektiv. Enbart så går det att bättre förstå hur vårt digitala samhälle växer fram, och detta medan vi alltjämt är mitt i en pågående förändring, säger Marcin de Kaminski, en av rådets fem ledamöter.

Rådet består av:

  • Cecilia Magnusson Sjöberg, Professor i rättsinformatik, Ämnesföreståndare, Institutet för rättsinformatik vid Stockholms Universitet
  • Marcin de Kaminski, Ämnesföreträdare yttrandefrihet och ICT på Sida, doktorand i rättssociologi vid Lunds Universitet
  • Pär Lannerö, styrelseledamot i Internet Society – Sweden chapter (ISOC-SE), konsult digital hållbarhet på Metamatrix
  • Markus Bylund, doktor i datalogi, forskningsledare SICS Swedish ICT
  • Jonas Andersson Schwarz, doktor i medie- och kommunikationsvetenskap, Södertörns högskola

– Med ett vetenskapligt och ämnesöverskridande råd som kopplar samman digitaliseringen med samhällsutveckling höjer vi kvaliteten på arbetet ytterligare. Detta råd blir ett värdefullt stöd som bidrar till mer relevant forskning och utvecklar debatten om digitaliseringen i Sverige, säger Rikard Linde som leder arbetet med det Digitala samhället på Fores.

Under 2015 handlar programmets verksamhet främst om integritetsfrågor, öppna data samt transparens.

Vi har nu tillsatt råd för alla fyra program: Ekonomiska reformer och Entreprenörskap, Klimat och Miljö, Migration och Integration samt nu Digitala Samhället. Råden fattar inte beslut och tar inte på sig ansvar för Fores verksamhet eller publikationer. Tillsättningen av ledamöter görs på vetenskaplig grund med fokus på ämnesexpertis.