Martin Ådahl i Studio Ett från COP15

På onsdagen medverkade Martin ådahl i P1-programmet Studio Ett, direkt från COP15 i Köpenhamn. Martin deltog i en diskussion med Lars Igeland från Jordens Vänner kring vart förhandlingarna är på väg och vilka knäckfrågor som är svårast att lösa.

 

Lyssna direkt på inslaget här…

Senaste publikationer
Europas investeringar i miljöteknik minskar

Trots en ökad samsyn om behovet av ett teknikskifte för att minska utsläppen av växthusgaser minskar de globala investeringarna i miljöteknik. I synnerhet minskar investeringarna i Europa, som har min …

En guide till Europas utsläppshandel

En av de viktigaste frågorna för nästa EU-parlament blir att stärka EU:s utsläppshandelssystem. Systemet täcker nästan hälften av EU:s koldioxidutsläpp, motsvarande fem procent av världens samlade uts …

En guide till Lima och Paris

På klimatmötet COP15 i Köpenhamn i december 2009 noterade vi på tankesmedjan Fores hur svårt det var att få en överblick om vad konferensen egentligen bestod av. Vi tog därför fram en koncis och övers …

» Fler publikationer

Senaste seminarier
”Developing Payment for Ecosystem Services” – Seminarie

Torsdag den 4 september presenterar Fores forskningsledare Ulrika Stavlöt rapporten ”Developing Payment for Ecosystem Services – a synthesis of the approach and lessons learned from a pilot project to …

Hållbar utveckling kräver hållbar utbildning? Seminarie 2 september

Om hållbar utveckling ska genomsyra samhället vore det naturligt om det också var en integrerad del av skolundervisningen. Men är det så? Ungdomar.se har inom ramen för projektet we_change_lärare saml …

IPCC-after-work

Söndagen den 13 april släppte IPCC:s tredje arbetsgrupp den sista delrapporten i den femte rapporten om klimatförändringarna, med fokus på åtgärder för att minska utsläppen. Fores anordnade ett semina …

» Fler seminarier

Senaste publikationer
Europas investeringar i miljöteknik minskar

Trots en ökad samsyn om behovet av ett teknikskifte för att minska utsläppen av växthusgaser minskar de globala investeringarna i miljöteknik. I synnerhet minskar investeringarna i Europa, som har min …

En guide till Europas utsläppshandel

En av de viktigaste frågorna för nästa EU-parlament blir att stärka EU:s utsläppshandelssystem. Systemet täcker nästan hälften av EU:s koldioxidutsläpp, motsvarande fem procent av världens samlade uts …

En guide till Lima och Paris

På klimatmötet COP15 i Köpenhamn i december 2009 noterade vi på tankesmedjan Fores hur svårt det var att få en överblick om vad konferensen egentligen bestod av. Vi tog därför fram en koncis och övers …

» Fler publikationer

Senaste seminarier
”Developing Payment for Ecosystem Services” – Seminarie

Torsdag den 4 september presenterar Fores forskningsledare Ulrika Stavlöt rapporten ”Developing Payment for Ecosystem Services – a synthesis of the approach and lessons learned from a pilot project to …

Hållbar utveckling kräver hållbar utbildning? Seminarie 2 september

Om hållbar utveckling ska genomsyra samhället vore det naturligt om det också var en integrerad del av skolundervisningen. Men är det så? Ungdomar.se har inom ramen för projektet we_change_lärare saml …

IPCC-after-work

Söndagen den 13 april släppte IPCC:s tredje arbetsgrupp den sista delrapporten i den femte rapporten om klimatförändringarna, med fokus på åtgärder för att minska utsläppen. Fores anordnade ett semina …

» Fler seminarier