Martin Ådahl i Studio Ett från COP15

På onsdagen medverkade Martin ådahl i P1-programmet Studio Ett, direkt från COP15 i Köpenhamn. Martin deltog i en diskussion med Lars Igeland från Jordens Vänner kring vart förhandlingarna är på väg och vilka knäckfrågor som är svårast att lösa.

 

Lyssna direkt på inslaget här…

Senaste publikationer
EU ETS reform – Assessing the Market Stability Reserve

Parallellt med diskussionerna om EU:s energi- och klimatpaket för 2030 pågår diskussioner i Bryssel om hur EU:s system för handel med utsläppsrätter ska reformeras. Det krävs att medlemsländerna nu sk …

Så bidrar marknader till att bevara ekosystemtjänster

Marknadslösningar kan kostnadseffektivt bidra till fungerande ekosystem, men det finns flera typer av instrument och innan de inrättas måste förutsättningarna noga utvärderas. Det är en slutsats från …

Europas investeringar i miljöteknik minskar

Trots en ökad samsyn om behovet av ett teknikskifte för att minska utsläppen av växthusgaser minskar de globala investeringarna i miljöteknik. I synnerhet minskar investeringarna i Europa, som har min …

» Fler publikationer

Senaste seminarier
Klimatstrategidagen – Mediernas roll och ansvar i klimatomställningen

Hagainitiativet: ”Vi ser att mediernas roll i klimatfrågan inte lyfts fram i debatten om hur vi ska lyckas ställa om samhället i en hållbar riktning ocharrangerar därför seminariet: Klimatstrategidage …

När EU sätter ramarna- Gasdagarna 2014

Representanter från Finans- och Näringsdepartementen guidar oss genom EU:s regelverk och dess påverkan på svenska styrmedel i transportsektorn. Jakob Lagercrantz, samordnare för 2030-sekretariate …

”Energipolitiken de kommande fyra åren” – Vind 2014 – 22 oktober

Vind är Nordens största årligen återkommande mötesplats för vindkraftsbranschen och är arenan för nätverkande, kunskap och inspiration kring vindkraft och förnybar energi. När Vind 2014 går av stapeln …

» Fler seminarier

Senaste publikationer
EU ETS reform – Assessing the Market Stability Reserve

Parallellt med diskussionerna om EU:s energi- och klimatpaket för 2030 pågår diskussioner i Bryssel om hur EU:s system för handel med utsläppsrätter ska reformeras. Det krävs att medlemsländerna nu sk …

Så bidrar marknader till att bevara ekosystemtjänster

Marknadslösningar kan kostnadseffektivt bidra till fungerande ekosystem, men det finns flera typer av instrument och innan de inrättas måste förutsättningarna noga utvärderas. Det är en slutsats från …

Europas investeringar i miljöteknik minskar

Trots en ökad samsyn om behovet av ett teknikskifte för att minska utsläppen av växthusgaser minskar de globala investeringarna i miljöteknik. I synnerhet minskar investeringarna i Europa, som har min …

» Fler publikationer

Senaste seminarier
Klimatstrategidagen – Mediernas roll och ansvar i klimatomställningen

Hagainitiativet: ”Vi ser att mediernas roll i klimatfrågan inte lyfts fram i debatten om hur vi ska lyckas ställa om samhället i en hållbar riktning ocharrangerar därför seminariet: Klimatstrategidage …

När EU sätter ramarna- Gasdagarna 2014

Representanter från Finans- och Näringsdepartementen guidar oss genom EU:s regelverk och dess påverkan på svenska styrmedel i transportsektorn. Jakob Lagercrantz, samordnare för 2030-sekretariate …

”Energipolitiken de kommande fyra åren” – Vind 2014 – 22 oktober

Vind är Nordens största årligen återkommande mötesplats för vindkraftsbranschen och är arenan för nätverkande, kunskap och inspiration kring vindkraft och förnybar energi. När Vind 2014 går av stapeln …

» Fler seminarier