Martin Ådahl i Studio Ett från COP15

På onsdagen medverkade Martin ådahl i P1-programmet Studio Ett, direkt från COP15 i Köpenhamn. Martin deltog i en diskussion med Lars Igeland från Jordens Vänner kring vart förhandlingarna är på väg och vilka knäckfrågor som är svårast att lösa.

 

Lyssna direkt på inslaget här…

Senaste publikationer
Så bidrar marknader till att bevara ekosystemtjänster

Marknadslösningar kan kostnadseffektivt bidra till fungerande ekosystem, men det finns flera typer av instrument och innan de inrättas måste förutsättningarna noga utvärderas. Det är en slutsats från …

Europas investeringar i miljöteknik minskar

Trots en ökad samsyn om behovet av ett teknikskifte för att minska utsläppen av växthusgaser minskar de globala investeringarna i miljöteknik. I synnerhet minskar investeringarna i Europa, som har min …

En guide till Europas utsläppshandel

En av de viktigaste frågorna för nästa EU-parlament blir att stärka EU:s utsläppshandelssystem. Systemet täcker nästan hälften av EU:s koldioxidutsläpp, motsvarande fem procent av världens samlade uts …

» Fler publikationer

Senaste seminarier
Klimatstrategidagen – Mediernas roll och ansvar i klimatomställningen

Hagainitiativet: ”Vi ser att mediernas roll i klimatfrågan inte lyfts fram i debatten om hur vi ska lyckas ställa om samhället i en hållbar riktning ocharrangerar därför seminariet: Klimatstrategidage …

”Energipolitiken de kommande fyra åren” – Vind 2014 – 22 oktober

Vind är Nordens största årligen återkommande mötesplats för vindkraftsbranschen och är arenan för nätverkande, kunskap och inspiration kring vindkraft och förnybar energi. När Vind 2014 går av stapeln …

Fossilfritt Kungälv 2030?! Seminarie 15 oktober

Välkommen till Fossilfritt Kungälv 2030?! onsdag den 15 oktober. Klimatvisionen för år 2050 är att Sverige då skall ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning utan nettoutsläpp av vä …

» Fler seminarier

Senaste publikationer
Så bidrar marknader till att bevara ekosystemtjänster

Marknadslösningar kan kostnadseffektivt bidra till fungerande ekosystem, men det finns flera typer av instrument och innan de inrättas måste förutsättningarna noga utvärderas. Det är en slutsats från …

Europas investeringar i miljöteknik minskar

Trots en ökad samsyn om behovet av ett teknikskifte för att minska utsläppen av växthusgaser minskar de globala investeringarna i miljöteknik. I synnerhet minskar investeringarna i Europa, som har min …

En guide till Europas utsläppshandel

En av de viktigaste frågorna för nästa EU-parlament blir att stärka EU:s utsläppshandelssystem. Systemet täcker nästan hälften av EU:s koldioxidutsläpp, motsvarande fem procent av världens samlade uts …

» Fler publikationer

Senaste seminarier
Klimatstrategidagen – Mediernas roll och ansvar i klimatomställningen

Hagainitiativet: ”Vi ser att mediernas roll i klimatfrågan inte lyfts fram i debatten om hur vi ska lyckas ställa om samhället i en hållbar riktning ocharrangerar därför seminariet: Klimatstrategidage …

”Energipolitiken de kommande fyra åren” – Vind 2014 – 22 oktober

Vind är Nordens största årligen återkommande mötesplats för vindkraftsbranschen och är arenan för nätverkande, kunskap och inspiration kring vindkraft och förnybar energi. När Vind 2014 går av stapeln …

Fossilfritt Kungälv 2030?! Seminarie 15 oktober

Välkommen till Fossilfritt Kungälv 2030?! onsdag den 15 oktober. Klimatvisionen för år 2050 är att Sverige då skall ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning utan nettoutsläpp av vä …

» Fler seminarier