Martin Ådahl i Studio Ett från COP15

På onsdagen medverkade Martin ådahl i P1-programmet Studio Ett, direkt från COP15 i Köpenhamn. Martin deltog i en diskussion med Lars Igeland från Jordens Vänner kring vart förhandlingarna är på väg och vilka knäckfrågor som är svårast att lösa.

 

Lyssna direkt på inslaget här…

Senaste publikationer
Europas investeringar i miljöteknik minskar

Trots en ökad samsyn om behovet av ett teknikskifte för att minska utsläppen av växthusgaser minskar de globala investeringarna i miljöteknik. I synnerhet minskar investeringarna i Europa, som har min …

En guide till Europas utsläppshandel

En av de viktigaste frågorna för nästa EU-parlament blir att stärka EU:s utsläppshandelssystem. Systemet täcker nästan hälften av EU:s koldioxidutsläpp, motsvarande fem procent av världens samlade uts …

En guide till Lima och Paris

På klimatmötet COP15 i Köpenhamn i december 2009 noterade vi på tankesmedjan Fores hur svårt det var att få en överblick om vad konferensen egentligen bestod av. Vi tog därför fram en koncis och övers …

» Fler publikationer

Senaste seminarier
”Developing Payment for Ecosystem Services” – Seminarie

Torsdag den 4 september presenterar Fores forskningsledare Ulrika Stavlöt rapporten ”Developing Payment for Ecosystem Services – a synthesis of the approach and lessons learned from a pilot project to …

Hållbar utveckling kräver hållbar utbildning?

Om hållbar utveckling ska genomsyra samhället vore det naturligt om det också var en integrerad del av skolundervisningen. Men är det så? Ungdomar.se har inom ramen för projektet we_change_lärare saml …

IPCC-after-work

Söndagen den 13 april släppte IPCC:s tredje arbetsgrupp den sista delrapporten i den femte rapporten om klimatförändringarna, med fokus på åtgärder för att minska utsläppen. Fores anordnade ett semina …

» Fler seminarier

Senaste publikationer
Europas investeringar i miljöteknik minskar

Trots en ökad samsyn om behovet av ett teknikskifte för att minska utsläppen av växthusgaser minskar de globala investeringarna i miljöteknik. I synnerhet minskar investeringarna i Europa, som har min …

En guide till Europas utsläppshandel

En av de viktigaste frågorna för nästa EU-parlament blir att stärka EU:s utsläppshandelssystem. Systemet täcker nästan hälften av EU:s koldioxidutsläpp, motsvarande fem procent av världens samlade uts …

En guide till Lima och Paris

På klimatmötet COP15 i Köpenhamn i december 2009 noterade vi på tankesmedjan Fores hur svårt det var att få en överblick om vad konferensen egentligen bestod av. Vi tog därför fram en koncis och övers …

» Fler publikationer

Senaste seminarier
”Developing Payment for Ecosystem Services” – Seminarie

Torsdag den 4 september presenterar Fores forskningsledare Ulrika Stavlöt rapporten ”Developing Payment for Ecosystem Services – a synthesis of the approach and lessons learned from a pilot project to …

Hållbar utveckling kräver hållbar utbildning?

Om hållbar utveckling ska genomsyra samhället vore det naturligt om det också var en integrerad del av skolundervisningen. Men är det så? Ungdomar.se har inom ramen för projektet we_change_lärare saml …

IPCC-after-work

Söndagen den 13 april släppte IPCC:s tredje arbetsgrupp den sista delrapporten i den femte rapporten om klimatförändringarna, med fokus på åtgärder för att minska utsläppen. Fores anordnade ett semina …

» Fler seminarier