Migration och integration – Programbeskrivning

Fores migrations- och integrationsprogram har som mål att bidra med underlag och förslag på hur vi skapar ett socialt och ekonomisk hållbart samhälle i en globaliserad värld, med fokus på att öka den fria rörligheten och människors möjligheter att forma sina egna liv.

Programmet arbetar för närvarande med följande områden:
  • Utrikesföddas sysselsättning och företagande
  • Nyanländas etablering
  • Ensamkommande barn och ungdomar
  • Civilsamhällets betydelse för etablering och integration
  • Socio-ekonomiskt utsatta stadsdelar
  • Attityder till invandring

Fores migrations- och integrationsprogram driver även webbplatsen migrationsinfo.se, som presenterar forskning och statistik om integration och migration i Sverige.

Fores migrations- och integrationsprogram leds f.o.m mars 2017 av Minna Ljunggren, med stöd av Fores vice vd Andreas Bergström och Linda Jacobsson, projektledare för migrationsinfo.se.

Vetenskapligt råd

Till programmet har vi knutit ett vetenskapligt råd. Det vetenskapliga rådet för programmet för migration och integration ska bidra till att utveckla den vetenskapliga förankringen och huvudsakliga inriktningen för programmet. Fores stämmer av projektidéer, tilltänkta författare och liknande med rådet.

Läs mer om det vetenskapliga rådet.

Referensgrupp

Till programmet har vi knutit en referensgrupp som representerar företag och intresseorganisationer inom området. Rådets roll är att underlätta informationsutbytet mellan akademi och praktik, säkerställa att Fores projekt och publikationer håller högsta relevans och skapa bättre förutsättningar att nå ut med nya forskningsrön. Referensgruppen bidrar också med finansiering till programmet.

Läs mer om referensgruppen.

den gröna liberala tankesmedjan