Migration och integration – Projekt

Ingenting att frukta utom fruktan själv

Gå direkt till projektet

Projektet ‘Ingenting att frukta utom fruktan själv?’, är ett större samarbetsprojekt som drivs av den brittiska tankesmedjan DEMOS i samarbete med Fores och fyra andra tankesmedjor runtom Europa. Syfte med projektet är att kartlägga, ifrågasätta och besvara den ökande förekomsten av en politisk kultur inom EU som präglats av olika former av oro och rädslor i samhället. Fores roll inom detta är att ansvara för fallstudien om Sverige. Författare till projektet är Clara Sandelind, Mikael Hjerm samt Anna Rehnvall.


Hela staden – bryt segregationen

Gå direkt till projektet

Genom projektet Hela staden vill Fores bidra till en diskussion om vad som borde göras för att minska klyftor och motarbeta problem i socioekonomiskt svaga områden. I projektet skriver ett antal forskare utifrån perspektiv som utbildning, stadsplanering, kriminalitet, sysselsättning och grannskapseffekter. I anslutning till lanseringarna av de olika delrapporterna kommer Fores att anordna seminarier, rundabordssamtal och möten under 2016. Projektet avslutas genom att texterna sammanställs i en antologi som presenteras på en slutkonferens.


Migrationsinfo för alla – öppna data

Gå direkt till projektet

Projektet syftar till att göra informationen på migrationsinfo.se mer tillgänglig, i synnerhet för programmerare. Migrationsinfo för alla har fått medel beviljat från VINNOVA. Läs mer om projektet här. Ansvariga för projektet är Rikard Linde, programchef för Digitala samhället och Anna Rehnvall, programchef för Migration och integration.


Migrationsinfo för alla – boken

Gå direkt till projektet

Har du någon gång hört eller läst något om invandring och tänkt: Stämmer det verkligen? Hur ligger det till egentligen? Då är Migrationsinfo för alla något för dig.Boken är fylld av relevant statistik, klargörande fakta och sammanfattningar av forskningsläget. Migrationsinfo för alla är en kunskapsbank du kan bära med dig i väskan, dela ut till vänner eller kollegor eller ta fram under fikarasten på jobbet. Tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan anordnar Fores under hösten 2015 och våren 2016 föreläsningar och samtal om boken på tio olika platser runt om i landet. Ansvarig för projektet är Anna Rehnvall programchef för Migration och integration.


Ensamkommande barn

Gå direkt till projektet

Under 2015 kom mångdubbelt fler ensamkommande barn och ungdomar till Sverige än tidigare år. Fores vill öka kunskapen om ämnet och bidra till ett samtal om hur vi kan förbättra mottagandet i Sverige. Vi kommer därför att under de kommande två åren ordna flertalet rundabordssamtal, seminarier för att lyfta ämnet ytterligare.

 

den gröna liberala tankesmedjan