Fores migrations- och integrationsprogram har som mål att bidra med underlag och förslag på hur vi skapar ett socialt och ekonomisk hållbart samhälle i en globaliserad värld, med fokus på att öka den fria rörligheten och människors möjligheter att forma sina egna liv.

Fores migrations- och integrationsprogram driver även webbplatsen migrationsinfo.se, som presenterar forskning och statistik om integration och migration i Sverige, och nätverket Uppdrag: Integration – en samlingsplats för organisationer, företag, myndigheter och kommuner som arbetar för att tillvarata migrationens möjligheter.

Programmet leds av Minna Ljunggren, med stöd av Fores vice vd Andreas Bergström och Robert Englund, projektledare för migrationsinfo.se.

Vetenskapligt råd
Referensgrupp

Pågående projekt

Migrationsinfo.se

Migrationsinfo.se presenterar forskning och statistik om integration och migration i Sverige. Med utgångspunkt i statistik och forskning arbetar vi för att motverka myter och höja kunskapsnivån i samhället om migrations- och integrationsfrågor. Webbplatsen har upprättats av den gröna och liberala tankesmedjan Fores. Läs mer om Migrationsinfo här.

Uppdrag: Integration

På Fores tycker vi att det saknas en samlingsplats för organisationer, företag, myndigheter och kommuner som arbetar för att tillvarata migrationens möjligheter. Därför har vi tagit initiativet till Uppdrag: Integration.

Initiativet Uppdrag: Integration ska vara en mötesplats där partners kan utbyta erfarenheter, stötta varandra och tillsammans följa och driva på utvecklingen för ökad integration. Vi arrangerar möten för idé- och erfarenhetsutbyte, en årlig konferens, workshops och seminarier. Vi tar fram rapporter på områden där det behövs mer analys, en samlad lägesbild, goda exempel och liknande. Nätverkets verksamhet finansieras gemensamt av medlemmarna. Läs mer om Uppdrag: Integration här.