Nothing to fear but fear itself?

Den politiska debatten i Sverige har blivit allt mer påverkad av idéer om nationell identitet. Det visar en ny forskningsstudie, ”Nothing to fear but fear itself?” av tankesmedjan Fores. Studien är en delstudie av ett europeiskt projekt mellan sex länder om rädsla och populism i Europa, lett av den brittiska tankesmedjan DEMOS.

Migrationsinfo för alla

Andra upplagan av Migrationsinfo för alla är här! Boken är fylld av relevant statistik, klargörande fakta, statistik och sammanfattningar av forskningsläget.

Nothing to Fear but Fear Itself?

Projektet Nothing to Fear but Fear Itself?, på svenska, Ingenting att frukta utom fruktan själv?, är ett större europeiskt projekt finansierat av Open Society Foundations. Projektet drivs av den brittiska tankesmedjan DEMOS i samarbete med Fores och fyra andra tankesmedjor från Tyskland, Polen, Frankrike och Spanien.

Migrationsinfo för alla

Forskning och statistik om integration och migration i Sverige. Har du någon gång hört eller läst något om invandring och tänkt: Stämmer det verkligen? Hur ligger det till egentligen?

Att skapa egna möjligheter – hur bättre villkor för företagare kan lyfta integrationen

I rapporten “Att skapa egna möjligheter – hur bättre villkor för företagare kan lyfta integrationen” sätter Nima Sanandaji utrikesföddas företagande i ett svenskt och internationellt perspektiv och pekar på åtgärder för hur företagande kan bli en väg in för fler.

Attityd och kunskap om invandring

I denna nya opinionsundersökning om svenskars attityder till och kunskaper om invandring, gjord i samarbete med Novus, visar vi bland annat att 4 av 10 svenskar är positiva till förslag om minskat flyktingmottagande och 2 av 10 svenskar är positiva till ökat flyktingmottagande.

Fri rörlighet för vem?

Medierna skriver nästan uteslutande om rumänska romer, men gruppen är mer mångfasetterad än så. Syftet med ”Fri rörlighet för vem – Socialt och ekonomiskt utsatta EU-migranter i Sverige” (Fores Policy Paper 2014:4) är att analysera och beskriva hur situationen är för de EU-medborgare som befinner sig i Sverige men av olika anledningar befinner sig utanför det svenska systemet.

European Populism and Winning the Immigration Debate

European Populism and Winning the Immigration Debate provides analyses by some of Europe’s most prominent researchers on the subject. This book lets the reader understand the nature of support for anti-immigration populists in the current European context.