Utan invandring avfolkas Sverige

Enligt SCB:s befolkningsstatistik hade 84 av Sveriges 290 kommuner minskande befolkning förra året. Våra beräkningar visar att om vi räknar bort invandringen hade de varit många fler.

Världens öppnaste land

Det finns många exempel på migrationsreformer som har gett oväntade resultat. Den här studien av 2008 års reform av arbetskraftsinvandringen visar att den inte var något undantag. Författarna visar att det finns flera effekter som är värda att uppmärksamma, bortom bilden av framgångsrika dataspecialister och exploaterade bärplockare.

Jakten på det nya kapitalet

I en kunskapsekonomi drivs tillväxt och konkurrenskraft av förmågan att odla, attrahera och tillvarata kompetenta människor. Författarna till rapporten menar att det krävs förändringar på flera nivåer inom såväl politiken, näringslivet och akademin för att humankapitalet ska bli den främsta tillgången och konkurrensfaktorn för Sverige.

Invandrare – vi behöver dem

Är invandring ett hot mot vårt sätt att leva? Översvämmas vi med tvivelaktiga asylsökande och kriminella, får våra jobb stulna och våra välfärdssystem skrupellöst utnyttjade? Måste vi minska “volymerna” och stoppa dem vid våra gränser? Bör vi ens försöka?

Bakgrund och framgång – vad avgör om företag växer? FORES Studie 2013:2

Även om vi vet att företagande är vanligt bland invandrare så vet vi nästan ingenting om hur pass framgångsrika dessa företag är.

Förening med förhinder – FORES Studie 2013:1

Studien är en forskningsöversikt över vilken roll det civila samhället i Sverige har för utrikes föddas deltagande i samhällets olika sfärer.

I rörelse: Möten i Rosengård 10 år senare

I denna intervjubok återges öppenhjärtiga samtal med unga människor på väg i livet, sociala entreprenörer och ansvarstagande aktörer i ett område i tydlig förändring.

Somalier i Sverige – Mellan förtvivlan och hopp

Idag finns cirka 50 000 personer i Sverige med rötter i Somalia, vilket gör somalisvenskar till en av landets största invandrargrupper. Men mötet med svenska samhället har inte skett utan komplikationer.