Seminarium: Klimatflyktingar 6 okt

Fores har en lång historik och en vana att jobba med både klimatfrågor och migrationsfrågor. Vi ser därför det som en självklar utveckling att arrangera ett seminarium om människor som har och kommer att behöva fly på grund av klimatrelaterade händelser. Detta mot bakgrund av de klimathändelser som sannolikt kommer vara stora bakomliggande krafter för migration i framtiden. Vi tycker därför att det är angeläget att lyfta fram klimatrelaterad migration i debatten och höra hur man från forskningen, UNHCR, Migrationsverket, regeringens och EU:s håll ser på denna fråga och hur vi kommer att hantera detta framöver.

Framtidens flyktingmottagande 27 sep

Integrationen är en av våra största samtidsutmaningar, men diskussion är just nu avslagen. Vi ser därför det som ett utmärkt tillfälle att bjuda in till seminarium och lyfta fram möjliga vägar framåt.

Både Mottagandeutredningen och Arbetsmarknadsutredningen kommer att redovisas under hösten och kommer vara en viktig del i debatten om utformningen av det framtida flyktingmottagandet. Vi vet alla att den första tiden i landet spelar stor roll för etableringen i Sverige och utredningarna förväntas vara vägledande i just detta.

Har vi hämtat andan? – ett år med den tillfälliga lagen

Lite drygt ett år har gått sedan den tillfälliga lagen trädde i kraft och Sveriges roll som ett öppet land har skakats i grundvalarna, både internationellt och i den svenska folksjälen.

Fores uppmärksammade närvaron av den tillfälliga asyllagstiftningen och bjöd in till ett samtal med tjänstemän och politiker för att blicka tillbaka på det gångna året och vända blicken framåt.

Seminariet tog avstamp i Viktor Bankes nya bok Andrum där vi får följa den politiska och migrationspolitiska utveckling som tog fart under hösten 2015. Därefter följde en diskussion med några av våra främsta migrationspolitiska talespersoner.

Malmö: Vad spelar det för roll var du bor? – ett samtal om boendesegregation

Fores Syd bjuder in till samtal om boendesegregation på Studio Meetingpoint i Malmö. Fokus kommer att ligga på vad civilsamhället, fastighetsbolagen/näringslivet och politiken kan göra för att bryta segregationen. Hur ser forskningen på olika projektformer som försöker bryta segregationen och hur starka är grannskapseffekterna egentligen?

Internationella flyktingdagen

Idag uppmärksammar vi internationella flyktingdagen, en dag som tyvärr har kommit att innefatta allt fler människor. Men det finns också anledningar att vara optimistisk.

Lansering: Nothing to fear but fear itself?

Den politiska debatten i Sverige har blivit allt mer påverkad av idéer om nationell identitet och ”vad som är svenskt”. Det visar en ny studie från tankesmedjorna Fores och Demos. Välkommna till ett samtal om populismens påverkande kraft på den politiska retoriken i Sverige.

Workshop om Öresundsregionens gränskontroller

Id-kontrollerna som infördes 2016 har nu tagits bort. Men diskussionen är långt ifrån över, med stärkta gränskontroller och politiska krav på återinförande. Har det blivit bättre för pendlarna? Hur har polisen hanterat de nya gränskontrollerna? Hur ser situationen ut för tullen?