Miljöfrågornas betydelse i valrörelsen

(2013-09-10)

Vilka partier har mest att vinna på att miljöfrågorna får en central roll i valdebatten? Vinner eller förlorar Moderaterna och Socialdemokraterna på ett aktivt engagemang i miljöfrågor? Påverkas miljöfrågornas ställning i valdebatten av valet till EU-parlamentet?

 

Hur blir Sverige en ledande demonstrationsmarknad för hållbara godstransporter?

(2013-07-03)

Tunga transporter stärker ekonomisk och social utveckling men påverkar miljön med sina växthusgasutsläpp. Kan bättre metoder och styrmedel förbättra transporternas hållbarhet?

 

Inför IPCC-rapporten: Hur når vi klimatmålen?

(2013-07-02)

I september presenteras FN:s nya klimatrapport i Stockholm. Mycket tyder på att de globala utsläppen av växthusgaser fortsätter i oförminskad styrka. Hur vänder vi utvecklingen, och vad är Sveriges roll i omställningen?

 

Energiewende ’96 Vilka är resultaten av den tyska energiomställningen och vad kan Sverige lära av det tyska exemplet?

(2013-06-03)

Den 3 juni bjöd vi in till en diskussion om den tyska energiomställningen med ledande experter inom ämnet.

 

Utsläppshandeln får vingar ’96 vad händer när flyget införlivas i EU ETS?

(2013-05-05)

För att bidra till debatten om utsläppshandel har vi gått igenom vad det skulle innebära om flyget inkluderas i EU ETS. Fokus ligger på vilka effekter det skulle få på flygbranschen, koldioxidutsläppen, efterfrågan på flygresor och handelssystemet i stort.

 

En hållbar framtid ’96 hur främjar vi grönt entreprenörskap?

(2013-04-16)

Välkommen till ett frukostseminarium den 25 april om hur vi främjar de svenska miljöentreprenörerna.

 

Global utsläppshandel och länkade marknader

(2013-04-01)

På ett seminarium om global utsläppshandel och möjligheterna att koppla samman utsläppsmarknaderna i EU, USA, Kanada och Australien presenterade Lars Zetterberg rapporten Linking Emissions Trading Systems in EU and California.

 

Svenska kommuners utsläpp

(2013-03-13)

I en uppdaterad rapport rankar vi utsläppsintensiteten i alla Sveriges kommuner. Stenungssund har haft den bästa utvecklingen.

 

Shale-gas ’96 hur påverkas marknaden och klimatet?

(2013-03-12)

Vad innebär utvinningen av skiffergas för miljön, och hur kommer det att påverka klimatet? Den 12 mars bjöd vi in till ett lunchseminarium som belyste problematiken kring skiffergas och vilken betydelse den kommer att få både för miljön och energimarknaderna.

 

Amerikansk energi- och miljöpolitik: hur ska Obama skapa energioberoende utan ökade utsläpp?

(2013-02-19)

Den 27 februari kommer amerikanska ambassadens energi- och miljöspecialist Marcus Hansson till FORES för att berätta om senaste nytt från Washington, vilket kommenteras av några av Sveriges ledande experter på ämnet.

 

Fossilbubblan – hur kan finansmarknaden bidra till en hållbar utveckling?

(2013-02-10)

är finansmarknaden främst utformad till att uppnå kortsiktiga eller långsiktiga mål? Går det att ställa om till långsiktigt hållbara investeringar? Vad är egentligen finansmarknadens uppgift?

 

COP18 i Doha

(2012-12-03)

Vi bevakar FN:s klimatmöte, COP18, i Doha den 26 november till 7 december. Daniel Engström Stenson finns på plats för att följa förhandlingarna, bevaka intressanta sidoevents och lyssna hur snacket går i korridorerna. När får världen se ett nytt klimatavtal? På den här sidan lägger vi ut dagliga rapporter och annat som kan vara relevant för den vetgirige.

 

Climate Change Finance – Key Issues Before Doha – FORES Policy Paper 2012:4

(2012-12-03)

Elaborating some of the difficulties which need to be addressed in order for the parties to move forward in this year’92s Climate negotiations in Doha.

 

Inför klimatförhandlingarna i Doha

(2012-11-29)

årets internationella klimatförhandlingar äger rum i Qatars huvudstad Doha och likt tidigare år kan du följa förhandlingarna med oss. Som ett led i uppladdningen lanserar vi ett policy paper om klimatfinansiering och en uppdaterad guide till klimatförhandlingarna.

 

En guide till Dohamötet

(2012-11-22)

”En guide till Dohamötet” ger en överblick av COP18- konferensen i Doha i Qatar. Vilken omfattning har mötet? Vilka frågor ska avhandlas? Vilka är konferensens nyckelpersoner? Vad har hänt sedan Durban? Vilka resultat kan världen förvänta sig?

 

Ekosystemtjänster i Vietnam

(2012-11-21)

Sedan hösten 2012 deltar vi i utvecklingen av en pilotmarknad för ekosystemtjänster i Vietnam. Projektet är en uppföljning på studien ”Using markets to supply ecosystem services” som lanserades i samband med miljötoppmötet i Rio i juni 2012.

 

Ny studie om CDM:s framtid – FORES Studie 2012:8

(2012-11-14)

I en ny studie beskriver en av Sveriges främsta experter hur köp av utsläppsminskningar utomlands kommer finnas kvar även i framtida klimatavtal. Men CDM och andra mekanismer kommer att förändras.

 

Inför Doha – vad händer med CDM?

(2012-11-08)

Ulrika Raab, en av Sveriges främsta experter på området, presenterar sin studie ”Market mechanisms – from CDM towards global market”. I studien diskuterar hon framtiden för CDM och nya marknadsmekanismer

Hur ser framtidens CDM ut?
Kommer CDM att ersättas eller kompletteras av nya mekanismer?
Vilka framsteg mot nya marknadsmekanismer kan förväntas vid förhandlingarna i Doha?
Hur viktiga är mekanismerna i det stora sammanhanget i förhandlingarna?

 

Etanolens hållbarhet, en litteraturstudie – FORES Studie 2012:7

(2012-11-02)

I en ny studie har vi sammanställt slutsatserna från 192 vetenskapliga artiklar om etanol. Sammanställningen visar att en majoritet av forskningen ger stöd för att använda etanol som biodrivmedel.

 

är etanolen ett hållbart bränsle?

(2012-10-31)

Seminarum och rapportlansering om huruvida etanolen är ett hållbart bränsle. Etanol är ett omdebatterat bränsle bland miljödebattörer, politiker och forskare. Vad säger forskningen? Den 2 november presenterar vi en ny studie kring etanolens hållbarhet.

 

Vad händer med utsläppshandeln?

(2012-10-31)

Efter månader av diskussion närmar sig en rad viktiga beslut om Europas handel med utsläppsrätter. Flera reformförslag från EU-kommissionen och olika medlemsländer syftar till att stärka handelssystemet.

 

Minska överskottet av utsläppsrätter i EU ETS

(2012-10-16)

För närvarande pågår förhandlingar i Bryssel om att reformera EU:s system för handel med utsläppsrätter. Ett förslag är att skrota ett stort antal utsläppsrätter vilket skulle bidra till kraftigt minskade utsläpp och betydande intäkter för Europas statskassor och svensk industri.

 

Länka utsläppsmarknaderna i EU och Kalifornien – FORES studie 2012:6

(2012-10-12)

Det finns flera fördelar med att länka utsläppshandeln i EU och Kalifornien och de svårigheter som finns är inte större än att de kan lösas med politisk vilja. Det är huvudslutsatsen i en ny studie från tankesmedjan FORES och IVL Svenska miljöinstitutet.

 

EU+Kalifornien=sant?

(2012-10-10)

Seminarium om att länka utsläppsmarknader: Frågan om en global utsläppsmarknad blev åter aktuell när EU i augusti presenterade planer på att länka sin utsläppsmarknad till Australiens ’96 är Kalifornien nästa steg?

 

Hur Norge blev världsbäst på elbilar – lunchseminarium

(2012-09-08)

Se lunchseminariet om vad Sverige kan lära sig av det norska exemplet. Varför har Norge har flest elbilar i världen?

 

Policy Brief: EU ETS och Australiens utsläppsmarknader

(2012-08-16)

EU och Australien har i veckan tagit vad som kan vara ett viktigt steg mot ett globalt pris på koldioxid. Genom den process som nu inleds och intensifieras 2015 är tanken att år 2018 ska den europeiska utsläppsmarknaden EU ETS kopplas samman med Australiens utsläppsmarknad.

 

Kommentar: Tamt kommissionsförslag om EU ETS

(2012-08-15)

EU-Kommissionens förslag om ändra i tidscchemat för auktioneringen av EU ETS är ett tamt förslag som inte får någon effekt på de europeiska utsläppen och troligen endast en marginell och definitivt tillfällig effekt på priset på koldioxid. En så kallad set aside, där antalet utsläppsrätter minskas genom att de lyfts ur systemet gynnar i jämförelse både klimatet och de europeiska statsfinanserna.

 

Deputy assistant secretary Bay Fang måndag 13 augusti

(2012-08-13)

Deputy assistant secretary Bay Fang besökte oss och pratade om amerikansk klimatpolitik, USA:s oljeberoende och landets utsläpp.

 

Lyft 1,4 miljarder utsläppsrätter ur EU ETS – nytt policy paper

(2012-07-11)

I ett nytt policy paper från FORES argumenterar Daniel Engström Stenson och Christofer Sköld för att EU borde lyfta ur ett stort antal utsläppsrätter ur systemet för handel med utsläppsrätter EU ETS. Bakgrunden är att det för närvarande finns ett stort överskott av utsläppsrätter eftersom utsläppen varit betydligt lägre än vad som tidigare förutspåtts.

 

Svenska kommuners växthusgasutsläpp – vilken kommun har minskat sina utsläpp mest och varför?

(2012-07-03)

De internationella klimatförhandlingarna handlar om att länder ska minska sina utsläpp. Men hur ser utsläppen inom Sverige ut? Vilka kommuner släpper ut minst koldioxid? Vilka har minskat sina utsläpp? Hör kommunföreträdare diskutera kommunal klimatpolitik.

 

är det liberalt att beskatta utsläpp?

(2012-07-02)

Den 2 juli anordnade FORES ett seminarium i Almedalen med tema: är det liberalt att beskatta utsläpp? I panelen medverkade Maria Wetterstrand, fd språkrör, Miljöpartiet, Mattias Svensson, redaktör, Neo och Martin ådahl, chef, FORES. Seminariet modererades av Daniel Engström Stenson, programchef, FORES. En aktiv miljöpolitik förknippas ofta med regleringar, skatter och statlig inblandning. Miljöförstöring anses bero på marknadsmisslyckanden. Vilka är de liberala svaren på miljöfrågan? Varför är det liberalt att beskatta och reglera utsläpp?

 

Problem med EU:s utsläppshandel ’96 så kan systemet förbättras!

(2012-06-14)

Det europeiska handelssystemet med utsläppsrätter för koldioxid, EU ETS brottas med flera problem. Ett av de mer uppenbara är det stora överskottet av utsläppsrätter som i sin tur lett till priser betydligt lägre än vad som förutsågs.

 

Using markets to supply ecosystem services – FORES Study 2012:3

(2012-06-12)

Marknader för ekosystemtjänster kan på ett kostnadseffektivt sätt bidra till fungerande ekosystem. Världens beroende av de tjänster som en frisk miljö kan leverera är ett prioriterat område för miljötoppmötet i Rio som inleds i veckan.

 

Varför görs inte lönsamma miljöinvesteringar?

(2012-06-04)

Investeringar som sänker energiförbrukning och utsläpp framställs ofta som dyra. I vissa fall krävs stora investeringar som först på längre sikt betalar sig. Det finns dock ett stort antal investeringar som på kort tid är lönsamma.

 

Rundabordssamtal om marknader för ekosystemtjänster

(2012-05-02)

Under den internationella miljökonferensen Stockholm+40 anordnade vi ett rundabordssamtal med tema ’94Correct pricing: Markets to preserve ecosystem services ’96 how to make it concrete in Rio’94. Scott Cole och Linus Hasselström presenterade preliminära slutsatser från sin kommande rapport ’94Using markets to supply ecosystem services: how to make it happen’94. Rob Dellink, från OECD, var inbjuden för att kommentera rapporten utifrån ’94OECD Environmental Outlook to 2050’94.

 

Kina på väg mot utsläppsmarknader: Stor potential och stora utmaningar

(2012-04-24)

En inhemsk utsläppsmarknad kan stävja Kinas utsläpp mer effektivt än administrativa styrmedel, enligt en ny rapport som vi publicerar idag tillsammans med SEI. Men processen är fortfarande i ett tidigt skede och internationell expertishjälp krävs. Ett nytt försöksprogram i sju regioner och städer kan bli avgörande för utsläppsmarknadernas framtid i Kina.

 

Amerikansk miljöpolitik på lokal nivå

(2012-04-22)

En delegation med amerikanska lokalpolitiker, bland annat borgmästarna i Dubuque och Saint Paul, besökte Sverige för att utbyta erfarenheter med nätverket ’94Sveriges Ekokommuner’94. Vi bjöd in dem till ett rundabordssamtal med temat ’94Amerikansk miljöpolitik på lokalnivå’94.

 

Tomas Kåberger om förnybar energi i Sverige, Japan och världen

(2012-04-19)

Tomas Kåberger var tidigare generaldirektör för Energimyndigheten. Nu är han ordförande för Japan Renewable Energy Foundation och forskare vid Chalmers. Hör honom berätta om sitt arbete i Japan, hur han ser på framväxten av förnybar energi och framtiden för andra energislag i Japan, Sverige och övriga världen.

 

Miljöpublikationer

(2012-04-18)

 

Grön skatteväxling

(2012-04-02)

Grön skatteväxling innebär att skatten höjs på miljöförstörande utsläpp och sänks på sådant som är samhällsnyttigt, främst arbete eller miljöförbättrande verksamhet. Till skillnad från skatter som snedvrider ekonomin så rättar grön skatteväxling till snedvridningar då utsläppare betalar för den miljöskada de gör.

 

Sverige behöver gå före – FORES Studie 2011:3

(2012-03-26)

Sveriges bästa möjlighet att påverka de globala utsläppen är att agera föredöme och på så vis påverka andra länder att minska sina utsläpp. Dessutom kan det ha en positiv inverkan på den inhemska ekonomin. Det är två av slutsatserna i FORES studie ”Moving Ahead”, skriven av nationalekonomen Johan Gars vid IIES, som lanserades vid ett seminarium hos FORES under fredagen.

 

Lena Ek i Washington

(2012-02-20)

FORES samarbetspartner i Washington, Center for American Progress, arrangerade ett högnivåseminarium med miljöminister Lena Ek som träffade ledande amerikanska policymakers på miljöområdet och företrädare för miljörörelsen i USA.

 

Hur fasar vi ut subventioner för 3 000 miljarder? Frukostseminarium med OECD:s klimatchef.

(2012-01-23)

Se frukostseminariet med OECD:s klimatchef Simon Upton kring hur man kan fasa ut subventionerna av fossila bränslen. IEA har beräknat att år 2010 subventionerades fossila bränslen med nästan 3 000 miljarder kronor. Störst är subventionerna i oljeproducerande länder men även i Sverige subventioneras fossila bränslen – 23 miljarder kronor 2010 enligt OECD.

 

COP17 i Durban

(2011-12-05)

Vi bevakar FN:s klimatmöte, COP17, i Durban den 4-9 december. Martin ådahl och Daniel Engström Stenson finns på plats för att följa förhandlingarna, bevaka intressanta sidoevents och lyssna hur snacket går i korridorerna. När får världen se ett nytt klimatavtal?

 

Carbon Taxes to Solve the Sovereign Debt Crisis – FORES Policy Paper

(2011-12-05)

As many governments face the challenge of implementing necessary fiscal consolidation while avoiding slowing down the recovery, carbon pricing is an attractive alternative. It could finance substantial parts of the fiscal consolidation with fewer distortions than most other forms of taxation, while the tax burden is shared with fossil fuel producers. Reductions in debt and in carbon emissions (and carbon tax revenues) may move in parallel.

 

The Swedish Example – The reduction in greenhouse gas emissions – FORES Policy Paper 2011:4

(2011-12-05)

Sweden is often mentioned as a prime example of how to proceed with reductions of greenhouse gas emissions while maintaining growth. This indeed is a heartening example to policy makers in other nations who despair about the possibility of acting forcefully climate change without handicapping the economy.

 

Utsläppshandel och utsläppsmarknader

(2011-11-30)

Ett effektivt sätt minska utsläppen av växthusgaser är handel med utsläppsrätter. Inom EU finns handelssystemet EU ETS som är en del av de europeiska ansträngningarna att minska koldioxidutsläppen. Men även utanför Europa kommer utsläppshandel spela en viktig roll för att minska utsläppen. I flera länder finns mer eller mindre långt gångna planer på att inrätta en marknad för handel med utsläppsrätter. Leder dessa planer till fungerande marknader kan olika marknader kopplas samman och man kommer närmare ett globalt pris på koldioxid. Handel med utsläppsrätter är också grunden för köp av utsläppsminskningar utomlands.

 

Miljöekonomisk policy

(2011-11-30)

En majoritet av FORES miljöarbete är inriktat mot miljöekonomisk policy och ekonomiska styrmedel. Med ekonomiska styrmedel menas att genom politiska beslut om skatter, avgifter, skattelättnader med mera försöker styra aktörers agerande åt ett visst håll.

 

Internationella förhandlingar

(2011-11-30)

Internationella klimatinstitutioner och avtal är en central del av FORES klimatarbete. Klimatfrågan är global. Ett ton koldioxid påverkar klimatet lika mycket oavsett var utsläppet sker. Problemet är att länder och regioner, med hänvisning till konkurrensskäl, ofta vill att någon annan ska göra klimatåtgärder, vilket leder till att alla inväntar någon annan. Skulle världens största utsläppsländer komma överens om gemensamma utsläppsminskningar vore det därför ett avgörande framsteg.

 

Miljöarkiv

(2011-11-30)

Länkar till alla FORES miljösidor.

 

En guide till Durbanmötet

(2011-11-23)

Recursion error: already rendering the `extended’ part.

 

”Ingen Big Bang, men förhoppningsvis verkstad”

(2011-11-14)

Recursion error: already rendering the `extended’ part.

 

Bär nationalekonomerna och tillväxten skulden för klimatförändringarna?

(2011-10-17)

Recursion error: already rendering the `extended’ part.

 

Sveriges utsläppsminskningar- FORES Policy Paper 2011:4

(2011-09-14)

Recursion error: already rendering the `extended’ part.

 

Vattenförsörjning för växande städer: Dricksvatten i farozonen?

(2011-08-30)

Recursion error: already rendering the `extended’ part.

 

Klimatförhandlingar – FORES Studie 2009:4

(2011-05-25)

Recursion error: already rendering the `extended’ part.

 

Ska jag tanka etanol? FORES Studie 2011:1

(2011-03-21)

Recursion error: already rendering the `extended’ part.

 

Den amerikanska klimatpolitiken- Policy Paper

(2011-02-10)

Recursion error: already rendering the `extended’ part.

 

Green Growth: How Best to Promote Green Investment

(2011-01-11)

Recursion error: already rendering the `extended’ part.

 

FORES live från COP16 i Canc’fan

(2010-12-06)

Recursion error: already rendering the `extended’ part.

 

En guide till Cancunmötet

(2010-11-09)

Recursion error: already rendering the `extended’ part.

 

Seminarium inför COP16 i Cancun

(2010-11-09)

Recursion error: already rendering the `extended’ part.

 

A Bretton Woods for the Climate – andra upplagan

(2010-10-21)

Recursion error: already rendering the `extended’ part.

 

Carbon Market Conference 2010

(2010-10-20)

Recursion error: already rendering the `extended’ part.

 

FORES med på seminarium med Ralph Nader

(2010-09-01)

Recursion error: already rendering the `extended’ part.

 

Rapportering från klimatförhandlingarna i Bonn 1-11 juni 2010

(2010-06-22)

Recursion error: already rendering the `extended’ part.

 

Små detaljer och amerikanskt förslag angående grön fond

(2010-06-10)

Recursion error: already rendering the `extended’ part.

 

Sidoevent hos WRI och OECD

(2010-06-09)

Recursion error: already rendering the `extended’ part.

 

Nobelpristagare diskuterade grön förmögenhet hos FORES

(2010-06-03)

Recursion error: already rendering the `extended’ part.

 

Perspektiv i debatten om IPCC

(2010-03-30)

Recursion error: already rendering the `extended’ part.

 

Vinnare och Förlorare – små företag vinner på klimatomställning (video)

(2010-03-16)

Recursion error: already rendering the `extended’ part.

 

Vinnare och förlorare – FORES Studie 2010:1

(2010-03-16)

Recursion error: already rendering the `extended’ part.

 

Panelsamtal uttryckte hopp om konstruktiv klimatagenda efter Köpenhamnsmötet

(2010-01-26)

Recursion error: already rendering the `extended’ part.

 

Hur går världen vidare efter klimatmötet i Köpenhamn? Inbjudan till seminarium.

(2010-01-12)

Recursion error: already rendering the `extended’ part.

 

Ny rapport om klimat och ekonomi i Kina

(2009-12-11)

Recursion error: already rendering the `extended’ part.

 

Klimatspel i Kulturhuset – ”Generalrepetition inför Köpenhamn”

(2009-11-17)

Recursion error: already rendering the `extended’ part.

 

Köp av utsläppsminskningar utomlands – FORES Studie 2009:5

(2009-11-04)

Recursion error: already rendering the `extended’ part.

 

Hur skapas en global utsläppshandel? (video)

(2009-11-04)

Recursion error: already rendering the `extended’ part.

 

Köp av utsläppsminskningar utomlands (video)

(2009-11-04)

Recursion error: already rendering the `extended’ part.

 

Köp av utsläppsminskningar utomlands. Inbjudan till FORES lansering och panelsamtal.

(2009-11-04)

Recursion error: already rendering the `extended’ part.

 

Hur skapas en global utsläppshandel? Inbjudan till seminarium.

(2009-10-14)

Recursion error: already rendering the `extended’ part.

 

Energieffektivt byggande är lönsamt. Varför görs det inte? (video)

(2009-10-14)

Recursion error: already rendering the `extended’ part.

 

Energieffektivt byggande är lönsamt. Varför görs det inte? Inbjudan till seminarium

(2009-10-07)

Recursion error: already rendering the `extended’ part.

 

Så kan utsläppsmarknader fungera bättre

(2009-09-16)

Recursion error: already rendering the `extended’ part.

 

Vinnare på en tuffare klimatpolitik

(2009-09-16)

Recursion error: already rendering the `extended’ part.

 

Miljösmart landsbygdstrafik

(2009-09-15)

Recursion error: already rendering the `extended’ part.

 

Almedalen 2009: Klimatavtalet i Köpenhamn – vi avslöjar om världen går att rädda

(2009-06-29)

Recursion error: already rendering the `extended’ part.

 

Skapa centralbank för utsläppsrätter

(2009-05-04)

Recursion error: already rendering the `extended’ part.

 

How to deal with the Climate Challenge? A lunch seminar by The Swedish Fulbright Alumni Association and FORES

(2009-04-02)

Recursion error: already rendering the `extended’ part.

 

Klas Eklund presenterar sin nyutkomna bok ”Vårt klimat”. Björn Elmbrant och Emma Lindberg kommenterar.

(2009-03-19)

Recursion error: already rendering the `extended’ part.

 

Klimatpropositionen: Hearing med miljöminister Andreas Carlgren

(2009-03-18)

Recursion error: already rendering the `extended’ part.

 

Seminarium i Umeå: Köra bil på landet och rädda klimatet

(2009-03-12)

Recursion error: already rendering the `extended’ part.

 

Så blir vi fria från bensinbilen. Seminarium med Jenny von Bahr, Martin ådahl, Ulf Perbo, Magnus Nilsson och Anniqa Nygård

(2009-03-11)

Recursion error: already rendering the `extended’ part.

 

Från seminarium om internationell utsläppshandel och ETS

(2008-12-03)

Recursion error: already rendering the `extended’ part.

 

En fungerande utsläppsmarknad ’96 nödvändigt för klimatet

(2008-12-02)

Recursion error: already rendering the `extended’ part.

 

Interfaith Climate Summit: Finanskris och klimatkris

(2008-11-29)

Recursion error: already rendering the `extended’ part.

 

Vad krävs för att rädda såväl klimatet som ekonomin?

(2008-11-26)

Recursion error: already rendering the `extended’ part.

 

Gunnar Fröroth: Miljöengagemang och liberal debatt en bra kombination

(2008-11-05)

Recursion error: already rendering the `extended’ part.

 

är stora investeringar i infrastruktur och miljö en väg ur krisen? Lars Calmfors m fl diskuterar

(2008-10-21)

Recursion error: already rendering the `extended’ part.

 

FORES-träff med James Thurber

(2008-09-23)

Recursion error: already rendering the `extended’ part.

 

Följ kvällens FORES-träff direkt

(2008-09-23)

Recursion error: already rendering the `extended’ part.

 

FORES-träff: Miljöfrågorna i amerikanska presidentvalet

(2008-09-23)

Recursion error: already rendering the `extended’ part.

 

Seminarium: Företagen som vinner på en tuff klimatpolitik

(2008-07-10)

Recursion error: already rendering the `extended’ part.

 

Var med! Vinnare på klimatomställning

(2008-05-28)

Recursion error: already rendering the `extended’ part.

 

Var med! Miljösmart landsbygdstrafik

(2008-05-27)

Recursion error: already rendering the `extended’ part.