Byggregler – dagens regelverk för byggregler har fått kritik från byggindustrin för att vara svåröverskådligt och komplicerade. Är reglerna i sin nuvarande form en förutsättning för att skapa en dräglig lägsta standard på bostäder, eller skulle de kunna utformas mer effektivt?

Tid: Tisdagen den 20 november, kl. 8:30-9:30. Frukostsmörgås serveras från kl. 8.
Plats: Fores, Kungsbroplan 2, Stockholm.

Kommittéen för modernare byggregler står bakom rapporten Vägval för Sveriges nya Byggregler som beskriver hur dagens byggregelverk tillämpas och uppfattas. En synpunkt som lyfts fram i rapporten är att kravnivåerna behöver ses över utifrån vad som blir en rimlig kostnadsökning för de boende.

Byggregler finns på en rad områden som bärförmåga, stadga och beständighet samt säkerhetsaspekter. Det finns även regler kring lämplighet för det avsedda ändamålet och dagsljusinsläpp. Kan regelverket utformas mer effektivt och på så sätt skapa förutsättningar för billigare boenden utan att sänka standarder under rimliga lägsta nivåer?

Anmäl dig till seminariet här.

På scen:
Kurt Eliasson, ordförande i kommittén för modernare byggregler.
Fler namn kommer!

Moderator: Andreas Bergström, vice VD, Fores

Seminariet arrangeras inom ramen för projektet ”Hitta hem”, där Fores lyfter forskning, fakta och tänkbara kompromisslösningar för att personer med låga inkomster ska få lättare att hitta fast bostad i områden med god arbetsmarknad.

Anmäl dig till seminariet här.