Öppna kurser för tusentalsI en alltmer digitaliserad värld öppnas nya möjligheter för utformningen av högre utbildning. Mooc (massive open online courses) är öppna nätbaserade kurser, designade att klara av mycket stora studentgrupper. En del menar att moocar kommer att revolutionera högre utbildning. En möjlighet är också att mer lättillgänglig utbildning förenklar omställningen till en arbetsmarknad där många arbetsuppgifter har automatiserats.

I rapporten Öppna kurser för tusentals har Evelina Stadin kartlagt utvecklingen av moocar i Europa och intervjuat ledande aktörer på utbildningsmarknaden. På seminariet presenterade hon rapporten, som låg till underlag för en vidare diskussion om moocars framtid inom svensk utbildning.

Under seminariet lyftes de möjligheter som moocar kan medföra till svensk utbildningsverksamhet: öppenhet och låga trösklar kan vara till gagn för såväl högskolor som studenter om det används rätt. Dessutom anfördes att mycket av den kritik som brukar riktas mot moocar, som avsaknaden av kontakt mellan lärare och elever eller identifiering vid examination, också gäller mycket av den konventionella campus-baserade undervisningen. Framför allt kan moocar tillföra kunskap på grundnivå, där studentgrupperna är stora och inlärningen inte kräver så mycket kontakt mellan elev och lärare.

I panelen:
Evelina Stadin, författare till rapporten och fil. masterexamen i statsvetenskap.
Annika Pontén, avdelningschef och biträdande universitetskansler på Universitetskanslerämbetet (UKÄ), som precis publicerat en rapport om moocar.
Alastair Creelman, specialist på e-lärande vid Linnéuniversitetet.

Andreas Bergström, vice VD på Fores, modererade.

Bellmansgatan 10, torsdag 18 februari 08:30-09:30.

P1000327

Öppna kurser för tusental är en del av Fores projekt om automatisering och de utmaningar det skapar för framtidens arbetsmarknad. Följ det här!