Sverige behöver en strategi för negativa utsläpp

Senast 2045 ska Sveriges koldioxidbudget vara i balans. Därefter ska vi bidra till det globala klimatarbetet genom netto-negativa utsläpp. Om vi ska ha en rimlig chans att uppfylla dessa målsättningar krävs en radikal satsning på skarpa, klimatpolitiska verktyg. I dagsläget saknas dock politiska styrmedel för negativa utsläpp.

Idag publicerar Fores en Policy Brief om varför en svensk strategi för bio-CCS behövs och vad den bör innehålla. Läs artikeln här (pdf): Fores_Policy_Brief_2017:1

 

Exempel på stora svenska punktutsläpp av biogen koldioxid
(de 25 största punktutsläppen inom pappersmassaindustrin):

Länkar: