Den politiska debatten i Sverige har blivit allt mer påverkad av idéer om nationell identitet. Det visar en ny forskningsstudie av tankesmedjan Fores. Studien är en delstudie av ett europeiskt projekt mellan sex länder om rädsla och populism i Europa, lett av den brittiska tankesmedjan DEMOS.

Den svenska fallstudien har kartlagt den politiska retoriken i Sverige och undersökt vilken roll nationell identitet har i att forma attityder till invandring. Huvudsakligen visar studien att:

  • En stark koppling finns mellan svenska medborgares syn på invandring, partipolitisk tillhörighet och exkluderande, etniska föreställningar om nationell identitet.
  • Väljare som röstar på Sverigedemokraterna (SD) är mer än dubbelt så benägna att ha etniska föreställningar om nationell identitet jämfört med anhängare av andra partier. De som innehar dessa åsikter är mer benägna att uttrycka främlingsfientliga åsikter.
  • Fler politiska ledare har anammat en nationalistisk retorik som tidigare förestods av Sverigedemokraterna (SD).

Läs mer om den svenska fallstudiens slutsatser här!

Hela rapporten, metodologi och sammanfattning av rapporten finns att ladda ned här.

Följ det internationella pressläppet här.

Följ projektet på sociala medier med #europefear

Om projektet

Projektet Nothing to Fear but Fear Itself?, på svenska Ingenting att frukta utom fruktan själv?, är ett större europeiskt projekt finansierat av Open Society Foundations. Projektet drivs av den brittiska tankesmedjan DEMOS i samarbete med Fores och fyra andra tankesmedjor från Tyskland, Polen, Frankrike och Spanien.

Syftet är att undersöka avtrycket från den växande kultur av skrämselpolitik som syns i Europa, och vilka specifika uttryck den tar sig inom medlemsländerna. Projektet fokuserar på fem områden: partipolitikoffentlig politiksocial sammanhållning och integrationretorik i media samt medborgare och identitet.

Fores kommer att ansvara för fallstudien om Sverige. Studien kommer att titta närmare på vilken roll nationell identitet har spelat för att forma attityder och berättelsen om invandringen till Sverige.

Författare

Clara Sandelind
Clara är Leverhulme Postdoctoral Research Fellow vid the University of Sheffield. Hon forskar om invandring, välfärdsstaten och nationalism. Clara har bland annat varit redaktör för en bok om europeisk populism, som fokuserade på anti-invandrings partier i kölvattnet av finanskrisen (Fores).

Mikael Hjerm
Mikael är professor i sociologi vid Umeå universitet. Hans forskning fokuserar främst på attityder och främlingsfientlighet i ett jämförande perspektiv. Han är ansvarig för European Social Survey i Sverige. Mikael sitter även med i Fores vetenskapliga råd.

Om Demos UK

Demos är Storbritanniens ledande partiöverskridande tankesmedja. en oberoende, educational charity, som tar fram nyskapande och innovativ forskning. Besök: demos.co.uk

Mediakontakt

Alex Porter, Demos
alex.porter@demos.co.uk
Tel. +44 20 7367 4200
Mob. +44 7969 326 069

Agnes Bondelid, tankesmedjan Fores
agnes.bondelid@fores.se