Klimatmötet i Paris riskerar att inte ge tillräckliga svar på vilken roll FN kan spela i att samordna utsläppsmarknader världen över, enligt en ny studie från tankesmedjan Fores.

Med två månader kvar till klimatmötet i Paris ökar pressen på världens regeringar att hitta lösningar på flera av de centrala frågorna för en fungerande global klimatstyrning.

En av de viktiga frågorna är vilken roll marknadsmekanismer fåri ett Parisavtal.

– Ett avtal i Paris kommer att skilja sig väsentligt från Kyotoprotokollet, där de I studien anger Nylander att mekanismen för köp av utsläppsminskningar utomlands, CDM, som var del av Kyotoprotokollet sannolikt kommer att finnas kvar i en ny klimatregim. Men med nytt fokus.

– I nuläget ser det inte ut att finnas någon stor efterfrågan på så kallad ”off-

– Men det kan ändras när det blir tydligt att ländernas nuvarande bidrag inte är

Studien beskriver hur förhandlingarna om nya marknadsmekanismer i FN:s regi går trögt, samtidigt som det ännu inte finns något klart ramverk för hur FN ska hantera de allt fler utsläppsmarknader som inrättas nationellt och regionalt världen över.

Målet med de internationella förhandlingarna bör vara att komma närmare ett globalt pris på koldioxid. Går det inte att upprätta en marknadsmekanism inom FN bör man åtminstone tillse att FN godkänner utsläppsrätter från de olika marknader som finns, och att ett Parisavtal ger möjligheten för dessa utsläppsmarknader att handla med varandra, säger Daniel Engström Stenson som är ordförande för Fores referensgrupp för internationell klimatpolitik som sedan ett år tillbaka möts kontinuerligt för att diskutera central frågor inför Paris.

Studien ”Carbon trading in a Paris Agreement” presenteras i samband med Fores seminarium ”Nyckelfrågor inför Paris” idag torsdag 1 oktober kl 14:30-16:00. Vid seminariet deltar utöver Johan Nylander bland andra Alex Hanafi och Jos Cozijnsen från amerikanska Environmental Defense Fund, samt Karl Hallding från SEI och Gunilla Reischl från Utrikespolitiska institutet.

Studien finns fritt att ladda ner: www.fores.se/carbontradinginaparisagreement

För mer information kontakta:

Daniel Engström Stenson, Fores, Daniel.engstrom@fores.se, 0730 885 263

Johan Nylander, CPMA International, johan.nylander@climatepma.com, 0739 602 699

Press och intresserad av eftermiddagens seminarium? Vänligen kontakta:
Elisabet Gustafson, Fores, elisabet.gustafson@fores.se , 0702915630