Anmäl dig till våra utskick och specificera gärna de ämnesområden som intresserar dig mest. I utskicken får du

  • Seminarieinbjudningar
  • Nyhetsbrev
  • Information om det senaste
Namn
Organisation
E-postadress
Vilka program vill du följa?

 Bostadspolitik
 Digitala samhället
 Ekomiska reformer och entreprenörskap
 Klimat och miljö
 Migration och integration

Leveransformat (HTML är standard)

Hantering av personuppgifter

När du registrerar dig för Fores utskick accepterar du att Fores sparar dina personuppgifter med syfte att informera dig om vår verksamhet. Dina uppgifter kan komma att användas för statistiska ändamål. Du kan när som helst avregistrera dig, i samband med ett utskick eller genom att kontakta kommunikation@fores.se