Insyn i myndigheters arbete har försämrats både för medborgare och för journalister. I takt med att insynen minskar ökar trycket på att bevara dialog och transparens mellan medborgare och myndigheter.Men hur ser lösningen ut och vad innebär ökad transparens? Fores bjöd in till seminarium i Almedalen 2016 för att diskutera framtidens myndigheter.

Svenska politiker har de senaste åren genomfört en mängd begränsningar i offentlighetsprincipen. Parallellt har internet blivit allt viktigare i människors liv och våra förväntningar på öppenhet och transparens har ökat. Men svenska myndigheter har svårt att anpassa sin verksamhet för att möta dessa förväntningar och utveckla nya arbetsmetoder i samklang med digitaliseringen.

På Almedalen lyftet vi därför frågorna:

  • Hur ser lösningarna ut för att göra svenska myndigheter mer öppna och transparenta?
  • Vilka är medborgarnas förväntningar och behov?

Utifrån Fores senaste publikationer – om myndigheters transparens och best practices för öppna data, diskuterar panelen de svåraste utmaningarna och lyfter fram exempel på lösningar som prövats eller borde prövas.

Se bilder från seminariet på Fores facebook

Medverkande

  • Stina Carlsson Reich, Head of Business Design, Doberman
  • Jacob Dexe, Researcher Public Policy & ICT, SICS Swedish ICT
  • Anders Ekholm, Vice vd, Intitutetet för framtidsstudier
  • Rikard Linde, programchef Fores program det Digitala samhället, moderator

Läs mer om #smartadata här

Se samtliga Fores Almedals-seminarium!

Seminariet anordnades den 4 juli i på Donners Brasseries terrass i Visby under Almedalsveckan.