Om Fores

Fores logotypFores – Forum för reformer och entreprenörskap – är den gröna och liberala tankesmedjan. Vi vill förnya debatten i Sverige med tro på entreprenörskap, på människors möjligheter att själva forma sitt liv och på marknadsmässiga lösningar på samhällets utmaningar.

Fores fyra programområden är klimat och miljö, migration och integration, entreprenörskap och ekonomiska reformer och det digitala samhället. Varje program har ett råd med stor akademisk tyngd och verksamheten leds övergripande av en styrelse med brett samhällsengagemang.

Vi är en öppen, ideell och oberoende mötesplats där nyfikna samhällsmedborgare, debattörer, entreprenörer, beslutsfattare och forskning möts, från Sverige och vår omvärld. Vi arrangerar öppna seminarier, rundabordssamtal för särskilt inbjudna och individuella möten mellan forskning, policy och näringsliv. Vi leder referensgrupper och samordnar nätverk, ordnar egna konferenser och deltar i andras, publicerar böcker, rapporter och policy papers. Vi medverkar i samtal, debatter och projekt över hela Sverige, i EU och i övriga världen.

Som grön och liberal tankesmedja försöker vi leva som vi lär, med liten och minskande klimatpåverkan och med stor individuell frihet för medarbetare och andra som är knutna till oss. Vi söker ständigt nya influenser och uppmuntrar till dialog – hör av dig!

Fores verksamhet leds av en styrelse, som utses av representanter för de tre grundarna Bertil Ohlin-institutet, Centerpartiet och Studieförbundet vuxenskolan. Som stöd för verksamheten har Fores fyra program varsitt externt råd med stor vetenskaplig tyngd.

Fores har ett trettiotal större finansiella anslag, från forskningsstiftelser, myndigheter, företag, organisationer och enskilda. Centerpartiet är största enskilda finansiär. Ingen aktör har genom sitt bidrag inflytande över Fores samlade verksamhet.

Läs mer om Fores finansiering och Referensgrupper här!

Vad är en tankesmedja?

En tankesmedja är en organisation som jobbar med att få forskning och idédebatt att leda fram till konkret politisk förändring. Tankesmedjan påminner om ett forskningsinstitut, men med tydligare inriktning på politiska beslut. Till skillnad från politiska partier, statliga institutioner, fack- och arbetsgivarföreningar finns ingen ambition att utöva makt eller att styra processer. Därmed kan tankesmedjor vara fria att öppet och ohämmat säga sin mening – och att bedriva kritisk akademisk forskning.

Ordet tankesmedja uppfanns för drygt 30 år sedan som en översättning av engelskans “think tank” (ordagrant tänketank). Uttrycket kommer från Storbritannien och USA där tankesmedjorna har en lång och framgångsrik historia. Olika tankesmedjor gav ammunition till de förändringar som F D Roosevelt, Kennedy, Thatcher, Reagan och Blair var och en kom att symbolisera under olika tidsepoker. Före det, på 1800-talet och ända tillbaka till upplysningstiden på 1700-talet fanns klubbar och salonger där idéer debatterades och nytänkare fick stöd, på det sätt som sker i tankesmedjor idag.

Medlemskap och utmärkelser

Screen Shot 2016-08-29 at 09.36.23

den gröna liberala tankesmedjan