Catharina Håkansson Boman

Förhandlingsperson för Sverigeförhandlingen, som i samverkan med Trafikverket och regionala och kommunala parter ska ge förutsättningar för byggandet av Sveriges första höghastighetsjärnväg. I uppdraget ingår bl a också att göra överenskommelser om bostäder och kollektivtrafiksatsningar i storstäderna.


Li Bennich Björkman

Li Bennich-Björkman innehar den Skytteanska professuren i vältalighet och statskunskap vid Uppsala universitet och är ordförande i den priskommitté som årligen utdelar Skytteanska priset, statskunskapens ”Nobelpris”. Hon har skrivit hela sitt liv, både akademiskt och i andra former, och är sedan 15 år kolumnist i liberala Upsala Nya Tidning. Hennes forskning har spänt över förutsättningar för kreativitet till integration och Östeuropas utveckling i ett efterkrigsperspektiv. Hon är medlem av Kungliga Vetenskapsakademin.


Ulrika Carlsson

Ordförande Studieförbundet Vuxenskolan


Hans Tson Söderström

Docent i nationalekonomi, tidigare adjungerad professor i konjunkturanalys och makroekonomisk politik vid Handelshögskolan i Stockholm. Hans var chef för Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS, från 1985 till 2002 och därefter chef för Handelshögskolans Executive Education. Ledamot av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakamien.


Lars Weinehall (ordförande)

Senior professor i allmänmedicin och epidemiologi vid enheten för Epidemiologi och global hälsa, institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin, Umeå Universitet.


Mikaela Valtersson

Vice vd för Kunskapsskolan och ledamot i Antonia Ax:sson Jonssons stiftelse för miljö och utveckling. Före detta ekonomisk-politisk talesperson för Miljöpartiet.


Sofia Nerbrand

Ordförande för Bertil Ohlininstitutet. Hon arbetar som chefsstrateg i Region Skåne och är bosatt i Malmö. Tidigare har hon grundat samhällsmagasinet Neo, som hon var chefredaktör och VD för. Hon har också bland annat varit redaktör på tidskriften Axess, kolumnist på Svenska Dagbladets ledarsida samt ledarskribent i Dagens Nyheter.


Ulrika Liljeberg

Kommunstyrelsens ordförande i Leksand. Hon är jurist och civilekonom och tjänstledig från sin tjänst som kammaråklagare vid åklagarkammaren i Falun. Hon har varit projektledare vid Forum för Småföretagsforskning (FSF).


Åsa Hansson

Åsa Hansson är docent i nationalekonomi på Lunds Universitet. Huvudfokus är offentlig ekonomi och skatter samt skatters inverkan på individers och företags beteende samt på hela ekonomin.