Åsa Hansson är docent i nationalekonomi på Lunds Universitet. Huvudfokus är offentlig ekonomi och skatter samt skatters inverkan på individers och företags beteende samt på hela ekonomin.