Hans Tson Söderström är adjungerad professor i konjunkturanalys och makroekonomisk politik vid Handelshögskolan i Stockholm. Hans var chef för Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS, från 1985 till 2002.