Vetenskapligt råd

Varför?

Fores arbete fokuserar på att vara relevanta för beslutsfattare och opinionsbildare. Det ställer högra krav på att vi anknyter till dagsaktuella frågor och tydligt baserar det vi gör på vetenskapliga rön.

Alla våra studier och rapporter granskas av vår interna forskningsledare samt av minst en extern forskare inom det aktuella området. Därutöver har vi ett  vetenskapligt råd med ledande forskare inom ekonomi, miljö och samhällsvetenskap som fungerar som övergripande bollplank, rådgivare och kvalitetskontroll för vårt arbete.

Vetenskapligt råd för Klimat och Miljö
Vetenskapligt råd för Ekonomiska Reformer och entreprenörskap.
Vetenskapliga råd för Digitala Samhället.
Vetenskapligt råd för Migration och Integration.

den gröna liberala tankesmedjan