Personer och samarbeten

publik500px

Tack vare vår stora vänkrets av forskare och aktörer inom såväl näringsliv som samhälle har vi en stor arbetsstyrka och kapacitet.

Våra vetenskapliga råd hjälper oss att vara relevanta och aktuella för beslutsfattare och opinionsbildare samtidigt som vi  håller en hög vetenskaplig kvalitet på våra studier och rapporter. Vi leder referensgrupper som underlättar informationsutbytet mellan akademi och praktik. Och tack vare våra breda samarbeten medverkar vi i debatter, samtal och projekt över hela Sverige, EU och världen.

Läs mer om våra samarbeten:

den gröna liberala tankesmedjan