Programbeskrivning – Ekonomiska reformer

Programmet har som mål att bidra till samhällsdebatt och beslut med gröna, liberala perspektiv på entreprenörskap och ekonomiska reformer, huvudsakligen genom projekt som hänger samman med något av de andra tre programområdena.

Programmet leds av Fores vice vd Andreas Bergström. Knutet till programmet finns ett vetenskapligt råd, bestående av prof. Lars Calmfors (ordf.), prof. Carin Holmquist, prof. Ann-Sofie Kolm, prof. Karl Wennberg, prof. Mats Hammarstedt och chefsekonomen Ann Öberg. Rådet fattar inga beslut och är inte ansvarigt för Fores verksamhet eller publikationer. Läs mer om rådet och dess medlemmar här.

Pågående projekt

För närvarande bedrivs verksamheten huvudsakligen inom tre projekt: automatisering, skattereform och immatriella investeringar. Vi återkommer ibland till två äldre projekt, om välfärdsentreprenörer och Europas ekonomiska kris.

Automatisering, arbetsmarknad och fördelning

Gå direkt till projektet

Den tekniska utvecklingen innebär att många rutinartade tjänstejobb försvinner, samtidigt som vissa IT-tjänster snabbt kan bli internationella storsäljare. Hur påverkar det framtidens arbetsmarknad, inkomstklyftor och social rörlighet?

Inom projektet har Fores arrangerat ett antal seminarier, workshops och rapporter.

Fores är även huvudansvarig utförare för ett projekt på samma tema hos European Liberal Forum, det europeiska liberala partiets politiska stiftelse. Filmade seminarier, publikationer och annan information finns här och fylls på efterhand. Läs mer om projektet Automatisering, arbetsmarknad och fördelning.


En ny skattereform

Många ekonomer tycker att det svenska skattesystemet har blivit plottrigt och ineffektivt. Därför höjs röster för en stor skattereform, som 1990/91. Den bör vara blocköverskridande. Fores genomförde ett seminarium i samarbete med Liberala ekonomklubben den 11 maj 2016 och en konferens den 19 maj 2016 i samarbete med LO. Fores klimat- och miljöprogram har nyligen publicerat en studie om grön skatteväxling.


Uppdrag Välfärd

Gå direkt till projektet 

”Hur ska vi utföra, organisera, styra och utvärdera framtidens välfärdstjänster?” Det har varit den huvudsakliga frågeställningen för forskningsprogrammet Uppdrag Välfärd som 2012 initierades av Entreprenörskapsforum, Fores och Leading Health Care. Projektet blickar bortom frågor om vinst i välfärden, och vid sitt slut, knappt tre år senare, har programmet bidragit till idéer om hur välfärdssektorerna kan utvecklas på både mikro- och makronivå. Projektet sammanfattas i sju fristående forskarrapporter, en slutrapport och en mängd seminarier och möten. Läs mer om projektet Uppdrag välfärd.

 


SPINTANspintan-mini

Fores är partner i SPINTAN (Smart Public Intangibles), ett projekt finansierat av EU:s sjunde ramprogram med huvudsyfte att teoretiskt och empiriskt utforska olika aspekter kring offentliga immateriella tillgångar. Projektet har två mål: 1. att bygga upp en databas för offentliga immateriella tillgångar för EU-länderna samt några större länder utanför EU, samt 2. att analysera effekten av offentliga immateriella investeringar på innovation, välfärd och tillväxt. Ansvarig för SPINTAN-projektet är Fores forskningsledare Ulrika Stavöt. Läs mer på www.spintan.net.


Europas ekonomiska kris

Gå direkt till projektet

Euroområdet har befunnit sig i ekonomisk-politisk kris sedan den amerikanska fastighetskrisen skakade världens finanssystem 2008. Produktionen har stagnerat, arbetslösheten har nått rekordnivåer och statsskulderna har stigit långt över vad som är tillåtet inom eurosamarbetet.

Även om Sverige står utanför euron så berörs vi på många sätt av det europeiska dramat. Här beskriver några av Sveriges kunnigaste ekonomer bakgrunden till krisen och hur eurons framtid kan komma att se ut. Vad krävs för att få slut på krisen, vilka långsiktiga reformer behövs och kan valutaunionen överhuvudtaget överleva i sin nuvarande form? Läs mer om projektet Europas ekonomiska kris.

den gröna liberala tankesmedjan