Rapportlansering i Fores Syd: Lönar sig höghastighetståget?

När: 28 februari kl. 08:30-09.30 (frukost serveras från 8.00)
Var: Studio Meetingpoint, Nordenskiöldsgatan 24, Malmö

Anmäl dig här!

Varför blir stora infrastrukturprojekt ofta så mycket dyrare än beräknat? Är det rimligt att räkna med att kommuner ska vara med och finansiera projekten? Och kan extra skatteintäkter från höjda fastighetsvärden göra kalkylen bättre?

För närvarande diskuteras ett förslag från Sverigeförhandlingen på en höghastighetsjärnväg som har betydligt större kostnader än nytta enligt de samhällsekonomiska kalkylerna. I förslaget ingår finansieringsmetoder som inte har använts tidigare i Sverige.

Nu lanserar Fores rapporten Är det lönt att välja tåget? – Hur bör höghastighetsjärnväg finansieras? som går igenom central forskning för att avgöra om lönsamheten och om finansieringsmetoderna är rimliga.

I panelen:
Åsa Hansson, rapportförfattare, docent och lektor i nationalekonomi vid Lunds universitet samt ledamot i Fores styrelse
Märta Stenevi, stadsbyggnadskommunalråd i Malmö (mp)
Per Tryding, vice VD Sydsvenska Handelskammaren

Fler talare kan tillkomma

Moderator: Andreas Bergström, vice vd, Fores

Seminariet är kostnadsfritt, men vi vill ändå att du anmäler dig här!