Den 14 februari anordnades ett frukostseminarium för att lansera 2030-sekretariatets rapport “Kalifornien – lärdomar från en föregångsstat”. En kort presentation av Jakob Lagercrantz följdes av en paneldiskussion om vad vi kan lära av Kaliforniens arbete för en fossiloberoende transportsektor.

Kalifornien, avgående fokusland för 2030-sekretariatet, har på flera sätt en gemensam agenda med Sverige inom klimat, energi och transporter. Vad kan Sverige lära av Kalifornien, och vad har ett fördjupat klimatsamarbete med Kalifornien för betydelse för att uppnå transportsektorns klimatmål? Under detta frukostseminarium diskuteras dessa frågor utifrån 2030-sekretariatets tre ben Bilen, Bränslet och Beteendet.

PÅ SCEN

  • Moderator: Jakob Lagercrantz, 2030-sekretariatet
  • Eva Svedling, statssekreterare hos klimatminister Isabella Lövin
  • Lena Smidfelt Rosqvist, forskningschef på Trivector Traffic
  • Helene Samuelsson, kommunikationschef på Preem
  • Urban Wästljung, Manager Sustainable Transport på Scania
  • Lena Nordgren, biodrivmedelsexpert på SEKAB