SEMINARIUM: REA på Olja – vad beror det på och hur påverkar det klimatomställningen?

Den 9 februari anordnade vi på Fores ett seminarium där vi diskuterade orsakerna till det nya låga oljepriset, vilka konsekvenser det kan få – och hur vi kan utnyttja det låga oljepriset. Intresset var stort med både TV och radio på plats.

Till seminariet bjöd Fores och 2030-sekretariatet in några av Sveriges främsta experter på området för att diskutera oljeprisets orsaker, effekter och policymöjligheter, från både forskningshåll och näringsliv. Programmet såg ut på följande sätt:

Panel 1: Vad beror prisfallet på och är det beständigt? 

Experterna Samuel Ciszuk från Energimyndigheten, Tomas Kåberger, Chalmers och Daniel Spiro, Oslo Universitet presenterar sina förklaringar till prisfallet, hur de bedömer utvecklingen framöver och vilka konsekvenser det får.

Mellanspelet: Billig olja – hur påverkas Afrikas energisektor? Fores vd Mattias Goldmann presenterar ABBBA – African Biofuel & Bioenergy Business Assessment

Panel 2: Producenterna, brukarna och investerarna

Tomas Ekbom, ny projektledare för BioDriv. Sofie Quant, kommunikationschef för SPBI, Fredrik Landegren, VD för TRB, Jonas Strömberg, Scania, Lars Lind, Perstorp samt Per Erlandsson, näringspolitisk chef, Lantmännen kommenterar och diskuterar hur prisfallet påverkar deras respektive verksamheter.

Information:

Tid:  9 februari, 
Plats: Fores, Bellmansgatan 10 (t-bana: Slussen/Mariatorget), Stockholm
Vid frågor kontakta lovisa.kallmark@fores.se