På Fores seminarium diskuterades drivkrafterna för bildelning och hur omställningen till ökat bilpoolande ska uppnås. Vilka styrmedel skulle göra störst skillnad, och vilken roll har bilpoolerna i att nå en fossiloberoende fordonsflotta år 2030?

4 maj bjöd Fores in till seminarium om Bilpoolens möjlighet att explodera- om rätt policybeslut fattas, och därigenom få lättare att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030.

Under seminariet presenterade Nicklas Steorn sin rapport “Bilpoolsboom – så går det till: Förändringsförslag för ökad bildelning och snabbare omställning till en fossiloberoende fordonsflotta”. Rapporten överlämnas till trafikutskottets ordförande Karin Svensson Smith, som kommenterade och gav sin syn på bilpoolens betydelse för omställningen av transportsektorn. I efterföljande paneldiskussion möttes representanter från bilpools-företagen och beslutsfattare på lokal och nationell nivå kring frågan hur bilpoolerna på bästa sätt kan främja arbetet mot en fossilfri fordonsflotta, i enlighet med blocköverskridande politiska mål.

Medverkande:

Karin Svensson Smith, Trafikpolitisk talesperson (MP)
Erik Stigell
, konsult på Trivector
Nicklas Steorn
, rapportförfattare
Eva Sunnerstedt, Projektledare, Miljöförvaltningen i Stockholm
Mattias Goldmann
, moderator och vd på ForesFler talare tillkommer

Bilder från seminariet hittar du här (länk kommer inom kort)

Film från seminariet hittar du här (länk kommer inom kort)