På Fores seminarium diskuteras drivkrafterna för bildelning och hur omställningen till ökat bilpoolande ska uppnås. Vilka styrmedel skulle göra störst skillnad, och vilken roll har bilpoolerna i att nå en fossiloberoende fordonsflotta år 2030?

Tid: Torsdag 4 maj kl. 8:30-9:30 (frukost serveras från kl 08:00)
Plats: Tankesmedjan Fores, Kungsbroplan 2, Stockholm

Under seminariet presenterar Nicklas Steorn sin rapport “Bilpoolsboom – så går det till: Förändringsförslag för ökad bildelning och snabbare omställning till en fossiloberoende fordonsflotta”. Rapporten överlämnas till trafikutskottets ordförande Karin Svensson Smith, som kommenterar och ger sin syn på bilpoolens betydelse för omställningen av transportsektorn. I efterföljande paneldiskussion möts representanter från bilpools-företagen och beslutsfattare på lokal och nationell nivå kring frågan hur bilpoolerna på bästa sätt kan främja arbetet mot en fossilfri fordonsflotta, i enlighet med blocköverskridande politiska mål.

Medverkande:

Karin Svensson Smith, Trafikpolitisk talesperson (MP)
Erik Stigell
, konsult på Trivector
Nicklas Steorn
, rapportförfattare
Eva Sunnerstedt, Projektledare, Miljöförvaltningen i Stockholm
Mattias Goldmann
, moderator och vd på ForesFler talare tillkommer

Anmäl dig här

Vänligen anmäl dig senast 2 maj

Välkommen!