Så bryter vi segregationen i Malmö

SEMINARIUM

image-1-1 image-1

I ett antal svenska stadsdelar är arbetslösheten avsevärt högre än i andra områden. Utan åtgärder och med många nyanlända i behov av jobb riskerar arbetslösheten att bli ännu högre.

I ett panelsamtal på Studio Meetingpoint i Malmö under torsdagen den 27 oktober presenterade  Andreas Bergh sin studie  ”Varför vinner vi inte (mer) på invandringen?”. Studien behandlar varför arbetslösheten klamrar sig fast i vissa områden samt vilka åtgärder som skulle få fler människor i jobb.

Tillsammmans med Torbjörn Tegnhammar (M) och Amela Hodzic (S) diskuterades vad man kan göra i Malmö på lokal och regional nivå för att fler människor ska komma i egen försörjning.

Samtalet modererades på Yasemin Arhan Modéer, vd på Altitude Meetings