Sabina Hedbäck är praktikant på Fores program Migration och integration under våren 2017.

Sabina studerar för tillfället masterprogrammet i statsvetenskap vid Stockholms universitet där hon även tog sin kandidatexamen i statsvetenskap och nationalekonomi. Inom ramen för sin utbildning har hon även studerat amerikansk utrikespolitik och latinamerikansk migration vid University of Illinois at Urbana-Champaign. Hon har tidigare arbetet på bland annat Migrationsverket.


Kontakta Sabina

Epost: sabina.hedback@fores.se