Seminarium: Storbritanniens klimatpolitiska råd

SEMINARIUM

Med anledning av regeringens överlämning av propositionen ”Ett klimatpolitiskt ramverk” till riksdagen i mitten av mars, bjuder brittiska ambassaden i samarbete med regeringskansliet in till seminarium om det brittiska rådet Committee on Climate Change (the CCC).

Tid: Fredagen den 3 februari kl 9.00-10.15
Plats: Bankhallen, Malmtorgsgatan 3, Stockholm

Se inbjudan i PDF här

Matthew Bell, VD för brittiska Committee on Climate Change (the CCC), berättar om CCC:s uppgifter och resultat. Det följs av en diskussion om vilka lärdomar Sverige kan dra av rådets arbetet.

Committee on Climate Change är en självständig myndighet som följer upp utsläppsmål och föreslår regeringen klimatåtgärder. Rådet arbetar därmed mycket likt det klimatpolitiska råd som Miljömålsberedningen föreslagit i sitt betänkande.

Anmälan: Senast den 26 januari till erica.grankvist@regeringskansliet.se

 

Seminariet genomförs på engelska. Vänligen notera att samtliga besökare till Regeringskansliet måste visa upp giltig legitimation.

I anslutning till seminariet håller tankesmedjan Fores ett rundabordssamtal med fokus på dagens ämne.