Med anledning av regeringens överlämning av propositionen ”Ett klimatpolitiskt ramverk” till riksdagen i mitten av mars, bjöd Brittiska ambassaden i samarbete med regeringskansliet in till seminarium, fredagen den 3 februari, om det brittiska rådet Committee on Climate Change (the CCC).

Matthew Bell, VD för brittiska Committee on Climate Change (the CCC), berättade om CCC:s uppgifter och resultat. Det följdes av en diskussion om vilka lärdomar Sverige kan dra av rådets arbetet.

Committee on Climate Change är en självständig myndighet som följer upp utsläppsmål och föreslår regeringen klimatåtgärder. Rådet arbetar därmed mycket likt det klimatpolitiska råd som Miljömålsberedningen föreslagit i sitt betänkande.

I anslutning till seminariet höll tankesmedjan Fores ett rundabordssamtal med fokus på dagens ämne.