Tankesmedjan Fores, Esam AB, Studieförbundet Vuxenskolan och landshövding Magdalena Andersson bjuder in till ett seminarium om integration. 

När: Torsdag den 18 maj, klockan 13.00–16.00
Var: Länsresidenset, Storgatan 56, Umeå

Anmäl dig här

Välkommen till en eftermiddag av kunskaps- och erfarenhetsutbyte med utgångspunkt i regionala och lokala framgångsfaktorer och utmaningar. Vi kommer bland annat att diskutera:

  • Hur skapar vi en arbetsmarknad som inkluderar fler?
  • Vilka reformer kan skapa bättre förutsättningar för socioekonomisk integration?
  • Vilka brister finns och vad kan göras bättre i etableringsprocessen?
  • Hur säkerställer vi en bred och långsiktig samverkan mellan offentlighet/privat och ideell sektor?

Syftet med seminariet är att se hur vi kan ta tillvara lärdomar, bidra till ett bredare perspektiv och bättre politiska förslag. Hur stärker vi regionen på sikt med fokus på tillit och inkludering?

Medverkande: 

Magdalena Andersson, landshövding

Minna Ljunggren, chef för Fores program Migration och integration

Margareta Rönngren, kommunalråd (s)

Åsa Ögren, rådgivare och konsult på Esam AB

Torstein Bratvold, ordförande i UBEC

Armita Ghazinezam, Studieförbundet Vuxenskolan

Fler talare kommer tillkomma från Umeå kommun, Region Västerbotten, Umeå Universitet mfl.

Anmäl dig här!