Fores är partner i SPINTAN (Smart Public Intangibles), ett projekt finansierat av EU:s sjunde ramprogram med huvudsyfte att teoretiskt och empiriskt utforska olika aspekter kring offentliga immateriella tillgångar.

Projektet har två mål:

  1. att bygga upp en databas för offentliga immateriella tillgångar för EU-länderna samt några större länder utanför EU
  2. att analysera effekten av offentliga immateriella investeringar på innovation, välfärd och tillväxt.

Ansvarig för SPINTAN-projektet är Fores forskningsledare Ulrika Stavöt. Läs mer på www.spintan.net