På väg mot en ”gig-ekonomi”? Korta uppdrag i apparnas tid

Digitaliseringen skapar en mobil arbetsmarknad med utsuddade gränser mellan företagare och arbetstagare. Vilka jobb växer fram och hur ser arbetsvillkoren ut för dem? Fores är på plats i Almedalen 2016 och lyfter dessa frågor måndag 4/7 kl. 12-12.50, Donners Brasserie, Donners plats 3

På väg mot en ”gig-ekonomi”?

Digitaliseringen skapar en mobil arbetsmarknad med utsuddade gränser mellan företagare och arbetstagare. Vilka jobb växer fram och hur ser arbetsvillkoren ut för dem? Fores i samarbete med Teknikföretagen bjöd in till seminarium på temat i Almedalen 2016!

​Ny rapport om automatisering: ingen utslagning, inga ökade löneklyftor

Idag publicerar tankesmedjan Fores rapporten ”Automatiseringens effekter på arbete och fördelning” av Jesper Roine, docent i nationalekonomi på Handelshögskolan i Stockholm. Rapporten går igenom forskningen på området och utvecklingen i Sverige. Trots att Sverige ligger långt fram när det gäller att anamma ny teknik så syns varken de ökade löneklyftor eller den utslagning som många har varnat för.

Privat arbetsförmedling: Australienmodellen – FORES Policy Paper 2010:5

Australien har sedan 1998 ett system där ett antal privata arbetsförmedlare konkurrerar om att förmedla arbete till jobbsökande. Landet har nu ett av västvärldens lägsta arbetslöshetstal, knappa fem procent trots finanskrisen. För att ge en rättvisande bild inifrån den australiska debatten bad FORES en av Australiens mest erkända experter på området, Thorsten Stromback, att sammanfatta läget i utvärderingarna och koppla an till den svenska debatten.