​Pressmeddelande: skärp bonus-malus-förslagen!

På fem områden måste regeringen gå längre än bonus-malus-utredningens förslag, för att skatten ska leda till fossiloberoende. Mattias Goldmann kommenterar.