Bonus-Malus: Äntligen på plats – men behöver skärpas direkt!

Bonus-malus-beskattningen för personbilar är ett mycket viktigt och välkommet förslag, med goda möjligheter att snabbt skärpas jämfört med regeringens förslag, anger 2030-sekretariatet.

– Att vi nu har ett färdigt förslag, därtill klart bättre än utredningen, betyder att vi fått ett viktigt verktyg på plats för det fortsatta arbetet, säger Mattias Goldmann, vd för Fores med 2030-sekretariatet.

​Pressmeddelande: skärp bonus-malus-förslagen!

På fem områden måste regeringen gå längre än bonus-malus-utredningens förslag, för att skatten ska leda till fossiloberoende. Mattias Goldmann kommenterar.