ets

Fores söker Klimatpolitisk analytiker

Fores – Forum för reformer och entreprenörskap – är den gröna och liberala tankesmedjan som vill förnya debatten i Sverige och bidra till ett grönare, öppnare och mer entreprenörsvänligt samhälle. Vi är en öppen och oberoende mötesplats för samhällsengagerade, debattörer, akademiker och beslutsfattare på lokal, nationell och europeisk nivå. Fores klimat- och miljöprogram söker dig … Fortsätt läsa Fores söker Klimatpolitisk analytiker

Finansdepartements promemoria ”Avdrag för klimatkompensation genom borttagning av utsläppsrätter” – Remissvar från Fores

fi.registrator@regeringskansliet.se karl-henrik.bucht@regeringskansliet.se Sammanfattning Det vore olyckligt om möjligheten att göra avdrag för klimatkompensation begränsas till enbart EU ETS, som vi bedömer att många skulle se som mindre attraktivt än  att kunna kompensera med projekt i utvecklingsländer. Vi ser det också som mycket negativt och direkt otidsenligt att begränsa avdragsrätten till den direkta klimatpåverkan (s k … Fortsätt läsa Finansdepartements promemoria ”Avdrag för klimatkompensation genom borttagning av utsläppsrätter” – Remissvar från Fores