Hur påverkas social tillit i takt med ökad invandring?

Tillit till medmänniskor och samhällsinstitutioner är viktigt för hur ett samhälle fungerar. En högre social tillit kan kopplas till demokratisk stabilitet, politiskt deltagande och lägre brottslighet. Hur förändras den sociala tilliten med en ökad invandring? Vad säger forskningen? Fores bjöd in till seminarium på temat i Almedalen 2016.

Hitta din talare till Almedalen 2016

Vill du hitta rätt talare eller moderator till ditt event i Almedalen? Fores har kompetensen! Vi är experter på alla möjliga områden inom klimat och miljö, migration och integration, digitala samhället, ekonomiska reformer och välfärd. Ta chansen!

Professor Eskil Wadensjö ordförande i nytt vetenskapligt råd vid Fores

Tankesmedjan Fores tillsätter ett vetenskapligt råd för programmet för migration och integration. Rådet ska bidra till att utveckla den vetenskapliga förankringen och huvudsakliga inriktningen för programmet. Fores kommer att stämma av projektidéer, tilltänkta författare och liknande med rådet.

EU ger Sverige förlängt undantag för biodrivmedel

EU-kommissionen har nu beslutat att bevilja den svenska ansökan om fortsatt skattebefrielse för biodrivmedel. Förlängningen är tidsbegränsad i tre år, förutom biogas, som får fem år, vilket ger en arbetsro att förhandla fram en långsiktigt stödsystem för biodrivmedel.

Marcin de Kaminski och Cecilia Magnusson Sjöberg i Fores vetenskapliga råd för Digitala Samhället

Tankesmedjan Fores tillsätter ett vetenskapligt råd för sitt program Digitala Samhället. Rådet bidrar till att utveckla programmets vetenskapliga förankring och inriktning. Rådet kommer att stämma av projektidéer, författare och bidra till en fördjupad diskussion om digitalisering. Ledamöter är Cecilia Magnusson Sjöberg, Marcin de Kaminski, Pär Lannerö, Markus Bylund och Jonas Andersson Schwarz.