Hitta din talare till Almedalen 2016

Vill du hitta rätt talare eller moderator till ditt event i Almedalen? Fores har kompetensen! Vi är experter på alla möjliga områden inom klimat och miljö, migration och integration, digitala samhället, ekonomiska reformer och välfärd. Ta chansen!

Etableringsreformen: Reformen som skulle ge nyanlända jobb – hur blev det?

I december 2010 trädde lagen om etableringsinsatser i kraft. I och med den nya lagen övertog Arbetsförmedlingen det samordnande ansvaret för nyanländas etablering i arbetslivet, något som tidigare varit kommunernas uppgift.

Vill du bidra till en mer kunskapsbaserad migrationsdebatt?

Flyktingkrisen har visat att det finns ett större behov än någonsin av nyanserad och lättillgänglig information i migrationsdebatten. Som projektledare för migrationsinfo.se, blir det din uppgift att ta fram och sprida den informationen.

Professor Eskil Wadensjö ordförande i nytt vetenskapligt råd vid Fores

Tankesmedjan Fores tillsätter ett vetenskapligt råd för programmet för migration och integration. Rådet ska bidra till att utveckla den vetenskapliga förankringen och huvudsakliga inriktningen för programmet. Fores kommer att stämma av projektidéer, tilltänkta författare och liknande med rådet.

​Ny Foresrapport visar hur brottsligheten minskas i utsatta områden

Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi, har gjort en analys för Fores av kriminalitet i socioekonomiskt svaga områden. I områdena är det fler som begår brott och fler som utsätts för brott. Efter nästan 100 år av forskning på området finns ett antal teorier som kan hjälpa oss att förstå och bekämpa brottsligheten. Rapporten presenteras på Fores idag kl 12 och kommer att finnas på Fores hemsida.

Brottslighet och motåtgärder i socioekonomiskt svaga områden

I stadsdelar med stort utanförskap är brottsligheten och otryggheten större än i andra områden. Vad säger forskningen om varför ser det ut som det gör? Vilka åtgärder fungerar och vilka gör det inte? Torsdagen den 21 januari lanserades det första kapitlet i Fores antologi Hela staden – bryt segregationen!

Referensgrupp för Migration och integration

Referensgruppen för Migration och integration består av representanter från företag och intresseorganisationer med anknytning till migration och integrationsfrågor. Referensgruppens syfte är att underlätta informationsutbytet mellan akademi och praktik.

Migrationsinfo för alla – öppna data

Projektet Migrationsinfo för alla syftar till att göra informationen på migrationsinfo.se mer tillgänglig, i synnerhet för programmerare, genom att strukturera uppgifterna med metadata enligt DCAT­-AP.