Nyhetsbrev Klimat och miljö

I Fores nyhetsbrev för klimat och miljö. får du information om det senaste inom Fores klimat och miljö program, tips på kommande seminarium och publikationer.

Klimat och miljö – Nyhetsbrev

I Fores nyhetsbrev för klimat och miljö får du information om det senaste inom Fores klimat och miljö program, tips på kommande seminarium och publikationer.

Mattias Goldmann är Mäktigast i Hållbarhetssverige!

”Från att främst förknippas med gröna bilar till en av Sveriges mest energiska debattörer inom klimat, transport och migration. Fores vd Mattias Goldmann är Mäktigast i Hållbarhetssverige”, anger Aktuell Hållbarhet.

Finansdepartements promemoria ”Avdrag för klimatkompensation genom borttagning av utsläppsrätter” – Remissvar från Fores

Det vore olyckligt om möjligheten att göra avdrag för klimatkompensation begränsas till enbart EU ETS, som vi bedömer att många skulle se som mindre attraktivt än att kunna kompensera med projekt i utvecklingsländer. Vi ser det också som mycket negativt och direkt otidsenligt att begränsa avdragsrätten till den direkta klimatpåverkan (s k Scope ett).

Carbon Capture and Storage – hjälper eller stjälper klimatet?

Den 11:e mars höll Fores i ett seminarium om CCS (Carbon Capture and Storage), något som ligger helt rätt i tiden. Miljömålsberedningens ordförande Anders Wijkman har kallat geologisk lagring av koldioxid för en reservplan. Industri och forskning däremot anser att det är den enda framkomliga vägen om klimatmålen ska nås och att regeringen nu måste ta fram en CCS-strategi för Sverige.

Thomas Sterner och John Hassler i Fores vetenskapliga råd för klimat- och miljöfrågor

En kontinuerlig dialog mellan akademi och politik är en förutsättning för utformningen av en bra klimatpolitik. Fores spelar en viktig roll i detta, och jag ser fram mot att bidra till att utveckla Fores inom detta område, säger Thomas Sterner som leder rådet.

Vetenskapligt råd för Klimat och miljö

Det vetenskapliga rådet för programmet för Klimat och miljö ska bidra till att utveckla den vetenskapliga förankringen och huvudsakliga inriktningen för programmet.

Problem med EU:s utsläppshandel – så kan systemet förbättras!

Det europeiska handelssystemet med utsläppsrätter för koldioxid, EU ETS brottas med flera problem. Ett av de mer uppenbara är det stora överskottet av utsläppsrätter som i sin tur lett till priser betydligt lägre än vad som förutsågs. Inför att en ny handelsperiod inleds 2013 genomförs ett antal förändringar, exempelvis kommer en ökande andel av utsläppsrätterna att säljas på auktion. Fortfarande finns det emellertid behov av förbättringar av systemet, på kort och lång sikt.

Using markets to supply ecosystem services – FORES Study 2012:3

Nya överenskommelser och metoder för att förhindra en fortsatt utarmning av ekosystemtjänsterna är nödvändiga. I en ny studie lyfter vi fram marknader för ekosystemtjänster som ett viktigt verktyg.

Varför görs inte lönsamma miljöinvesteringar?

Ofta framställs investeringar som bidrar till lägre energiförbrukning och lägre utsläpp som något dyrt. I vissa fall kräver också en omställning stora investeringar som först på längre sikt betalar sig. Men det finns även ett stort antal investeringar som på kort tid är privat- eller företagsekonomiskt lönsamma. En undersökning gör gällande att så lite som 15 % av de lönsamma miljöinvesteringarna genomförs.