Kommunikationsstrategi

Fores kommunikationsstrategi vänder sig i första hand till Fores medarbetare. Genom medveten kommunikation kan vi bidra till god verksamhetsutveckling och lyfta det arbete vi redan utför. Strategins syfte är att vägleda det dagliga och långsiktiga kommunikativa arbetet, så att arbetet sker målinriktat och prioriterat, insatser utvärderas och arbetssättet utvecklas. Kommunikationsstrategin ämnar också stärka känslan av ett enat arbetsteam som arbetar lika bra inom som mellan programmen.

Erik Huss

Varmare klimat – en iskall nyhet?

Hur rapporterar svenska medier om klimatförändringarna? Vem hörs mest i debatten? Vilken effekt har Trump på klimatet? Har klimatskeptikerna blivit synligare? Vad engagerar läsarna mest?

Fores förstärker kommunikationen: rekryterar Agnes Bondelid

Fores ökar satsningen på information och kommunikation och rekryterar Agnes Bondelid som kommunikationskoordinator.