markus-larsson

En grön investeringsbank – erfarenheter från Storbritannien och tankar från Sverige

Under flera år har intresset för en svensk grön investeringsbank varit stort. Förespråkare har återfunnits i miljörörelsen, politiken och finanssektorn. Förebild har bland annat varit Storbritanniens Green Investment Bank. Tankesmedjan Fores anordnade tillsammans med Brittiska ambassaden ett seminarium om Storbritanniens erfarenheter av en grön investeringsbank samt vilka utsikter som finns för en svensk motsvarighet. På … Fortsätt läsa En grön investeringsbank – erfarenheter från Storbritannien och tankar från Sverige

Fores medverkan i Almedalen

Söndag 3/7 Vad har svensk basindustri gemensamt med Tesla? Svaret är såklart elberoendet. Dagens elförsörjningen står inför utmaningar och omställningsbehov. Vad betyder det för teknikutveckling, konkurrenskraft, jobb och exportintäkter? Vad har dieselfrågan lärt oss? Få har undgått ”dieselgate”. Avslöjandet av otillåten mjukvara kommer att förändra både vårt företag och påverka hela bilvärlden. Ett seminarium som … Fortsätt läsa Fores medverkan i Almedalen

En grön och hållbar finansmarknad – hur når vi dit?

Det ekologiska fotavtrycket från finansbranschen är enormt, men hittills har få visat intresse för en hållbar finansmarknad. Med ökat intresse har frågan dock vunnit ny mark och är nu mer aktuell än någonsin. Tankesmedjan Fores bjöd därför in till en Walk&Talk på temat grön finans – hur når vi dit? Ett informativt samtal om grön ekonomi … Fortsätt läsa En grön och hållbar finansmarknad – hur når vi dit?

Fores nyfiken på: Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi, delningsekonomi, ägodela och cradle-to-cradle – kärt barn har många namn. Den 9 maj 2016 bjöd Fores in till seminarium för att reda ut begreppen. Seminariet var det första inom serien ”Nyfiken på” – Utan pretentioner ägnar vi en timma åt att förkovra oss – den 9 maj om cirkulär ekonomi och hur företag arbetar med … Fortsätt läsa Fores nyfiken på: Cirkulär ekonomi

Så här ser utsläppsstatistiken ut – sektor för sektor

Som första land i världen kommer Sverige nu med kvartalsvisa miljöräkenskaper för växthusgaser och luftföroreningar. Tidigare har lufträkenskaper för växthusgaser och luftföroreninga publicerats med nära två års eftersläpning. Rapporteringen är en statusmarkör likväl som ett underlag för avgörande beslutsfattande. Hållbart företagande och nationella styrmedel är ämnen som drar nytt av de nya rapporteringarna. Vad säger då statistiken? … Fortsätt läsa Så här ser utsläppsstatistiken ut – sektor för sektor