Professor Eskil Wadensjö ordförande i nytt vetenskapligt råd vid Fores

Tankesmedjan Fores tillsätter ett vetenskapligt råd för programmet för migration och integration. Rådet ska bidra till att utveckla den vetenskapliga förankringen och huvudsakliga inriktningen för programmet. Fores kommer att stämma av projektidéer, tilltänkta författare och liknande med rådet.

Antrop gör migrationsinfo.se ännu mer användarvänlig

Fores får hjälp av tjänstedesignbyrån Antrop med att utveckla användarvänligheten på webbplatsen Migrationsinfo.se.

Referensgrupp för Migration och integration

Referensgruppen för Migration och integration består av representanter från företag och intresseorganisationer med anknytning till migration och integrationsfrågor. Referensgruppens syfte är att underlätta informationsutbytet mellan akademi och praktik.

Migrationsinfo för alla – öppna data

Projektet Migrationsinfo för alla syftar till att göra informationen på migrationsinfo.se mer tillgänglig, i synnerhet för programmerare, genom att strukturera uppgifterna med metadata enligt DCAT­-AP.

Digital populism i Sverige

Rapporten samlar resultat från en unik undersökning där över 10 000 nätfans till högerpopulistiska partier i 12 länder tillfrågats om sitt politiska engagemang.

Reglering eller diskriminering – vad hindrar etablering? FORES Studie 2011:4

Invandrare har svårt att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Vilka är de stora hindren; stelbent arbetsrätt och lönebildning eller etnisk diskriminering? Frågan är högaktuell sedan finansministern under krisen kallat till samtal med arbetsmarknadens parter.