Internationella flyktingdagen

Idag uppmärksammar vi internationella flyktingdagen, en dag som tyvärr har kommit att innefatta allt fler människor. Men det finns också anledningar att vara optimistisk.

Portugal: Gröna vindar och sol i dammar

Vi har alla läst om hur Danmark och Tyskland i flera dagar varit helt självförsörjande på bara sol och vind, och att tillgången ibland varit så god att det varit negativa elpriser – konsumenten får betalt för att ta emot elen. Portugals omställning är inte lika känd – men på flera sätt mer imponerande.

Vätgasinvigning och bränslecellsrekord!

Vid tisdagens invigning av vätgastankstället i Mariestad, Sveriges femte, samlades 15 bränslecellsbilar. Det är rekord för Sverige och pekar på att ett nytt drivmedel är på väg att etablera sig, konstaterade 2030-sekretariatet i sitt invigningstal.

​Tankesmedjan Fores växer, byter lokal och ökar tillgängligheten

Den gröna och liberala tankesmedjan Fores flyttar till nya och större lokaler på Kungsholmen, med hjälp av cykelåkeri. Målet är att öka tillgängligheten, bredda samtalet och bli ännu mer relevanta i policyarbetet.

2030-sekretariatet granskar svenska bilmarknaden: Fossiloberoende, var god dröj!

Miljöbilarna backar, laddhybriderna tar marknad av elbilarna, bilar för förnybara drivmedel minskar, omställningen på lastbilssidan kommer inte igång och bilförsäljningen ökar. Det konstaterar 2030-sekretariatet i sin granskning av nybilsregistreringen, som manar till nya tag från politiken.v

En grön och hållbar finansmarknad – hur når vi dit?

Det ekologiska fotavtrycket från finansbranschen är enormt, men hittills har få visat intresse för en hållbar finansmarknad. Med ökat intresse har frågan dock vunnit ny mark och är nu mer aktuell än någonsin. Tankesmedjan Fores bjuder därför in till en Walk&Talk på temat grön finans – hur når vi dit? Följ med oss och marknadens aktörer torsdag 7/7 kl. 13.00!

Fores: begränsa inte klimatkompensationsavdraget till EU ETS och direkt klimatpåverkan

Det vore olyckligt om möjligheten att göra avdrag för klimatkompensation begränsas till enbart EU ETS, och direkt otidsenligt att begränsa avdragsrätten till verksamhetens direkta klimatpåverkan. Det anger Fores i sitt remissvar på finansdepartementets promemoria om skatteavdrag för vissa typer av klimatkompensation.

Regeringens passivitet drabbar biobränslen

För knappt ett år sedan aviserade regeringen skattehöjningar på E85 och rapsbaserad biodiesel. Regeringen bedömde att biodrivmedlen var alltför gynnade för att passa EUs Miljöstödsriktlinjer. Nu visar Energimyndighetens uppdaterade beräkningar att uppskattningen var fel och att skattehöjningen var onödig.

Gott nytt klimatår!