miljo-och-klimat

Så här ser utsläppsstatistiken ut – sektor för sektor

Som första land i världen kommer Sverige nu med kvartalsvisa miljöräkenskaper för växthusgaser och luftföroreningar. Tidigare har lufträkenskaper för växthusgaser och luftföroreninga publicerats med nära två års eftersläpning. Rapporteringen är en statusmarkör likväl som ett underlag för avgörande beslutsfattande. Hållbart företagande och nationella styrmedel är ämnen som drar nytt av de nya rapporteringarna. Vad säger då statistiken? … Fortsätt läsa Så här ser utsläppsstatistiken ut – sektor för sektor

Gott nytt klimatår!

2015 slutade på topp, med ett globalt, långsiktigt och ambitiöst klimatavtal. 2016 är det dags att förverkliga ambitionerna – låt nyårslöftet handla om klimatet! I Paris enades världen om att hålla temperaturökningen klart under två grader jämfört med förindustriell tid, med sikte på 1,5 grader. Det är ambitiösare än vad vi vågat hoppas på, vilket … Fortsätt läsa Gott nytt klimatår!

Din ultimata guide till klimatförhandlingarna!

Förhandlingarna är igång i Paris och Fores är på plats och rapporterar direkt från förhandlingarna. På klimatforhandling.se får du pinfärska uppdateringar om utvecklingen under COP21. Följ förhandlingarna på Bloggen! Läs en guide till Paris för information om klimatförhandlingarna Allt du behöver veta om Paris  är en kort kurs via e-post för dig som vill ha en introduktion till hur klimatförhandlingarna går till. … Fortsätt läsa Din ultimata guide till klimatförhandlingarna!

Fores i Paris: Klimatförhandlingsblogg och den ultimata förhandlingsguiden

PRESSMEDDELANDE På COP i Paris ordnar Fores seminarium om fossiloberoende fordonsflotta med både nuvarande och förra miljöministern, samt om icke-statliga aktörers roll i ett klimatavtal. Därtill lanseras Klimatförhandlingsguiden och på klimatforhandling.se rapporteras live från COP. – Vi har suttit med även på mellansessionerna inför COP i Paris och har bättre pejl än de flesta, vilket … Fortsätt läsa Fores i Paris: Klimatförhandlingsblogg och den ultimata förhandlingsguiden

Lunchsamtal: Slutspurt inför Paris: Pengarna, Forskningen och Folkhälsan.

SEMINARIUM Klimatsmart lunchsamtal @fores: Tre tunga svenska aktörer som inte alltid hörs i klimatdiskussionen samlades tisdagen den 10 november för att lyfta sin bild av klimatfrågan. Dagens fokus: folkhälsa, forskning och hur dessa påverkas av klimatförändringarna. Anders Wallberg, UD, som sitter i styrelsen för Gröna Klimatfonden (delat med Jan Cedergren) och GEF, Global Environment Facility Joacim Rocklöv, … Fortsätt läsa Lunchsamtal: Slutspurt inför Paris: Pengarna, Forskningen och Folkhälsan.

Vi lanserar snabbkurs: ”Allt du behöver veta inför klimatmötet”

Vi på Fores, i samarbete med Daily Bits of, är stolta över att idag lansera e-kursen: ”Allt du behöver veta inför klimatmötet – en snabbguide till årets historiska klimatförhandlingar i Paris (COP21 )”. Kursen är en mailbaserad (och helt gratis) snabbkurs om tolv korta och informationstäta delar med svar på dina frågetecken kring COP21. Vi … Fortsätt läsa Vi lanserar snabbkurs: ”Allt du behöver veta inför klimatmötet”

Nyckelfrågor inför Paris: USA, Kina och koldioxidpris

SEMINARIUM

Med två månader kvar till att klimatförhandlingarna COP21  i Paris går förhandlingarna in i sitt slutskede. I samarbete med Environmental Defense Fund (EDF) anordnade Fores den 1 oktober ett seminarium för att närmare undersöka två centrala frågor inför förhandlingarna.

Del 1: Presentationer av EDF

Seminariet började med en introduktion av moderator Daniel Engström Stensson, programchef för Fores Klimat och Miljöprogram. Därefter inleddes presentations-delen av Jos Cozijnsen (EDF)  med en presentation om Carbon Market Clubs. Därefter utvärderade  Alex Hanafi (EDF) i sin presentation  USA och Kinas relationer i klimatfrågor.

Del 2: Panelsamtal på svenska.

Den andra delen av seminariet behandlade två centrala frågor inför förhandlingarna i  två panelsamtal:

1. Kommer USA och Kina avgöra vad det blir för avtal i Paris?
USA och Kina svarar tillsammans för mer än hälften av världens utsläpp av växthusgaser och anses vara de två viktigaste aktörerna i klimatförhandlingarna. Hösten 2014 slöt USA och Kina en bilateral klimatöverenskommelse. Hur har de påverkat FN-förhandlingarna, och är det så att ett avtal bara blir så bra som USA och Kina tillåter det att blir?

Panelen bestod av: :
Karl Hallding, Senior research fellow och Kina-expert, SEI
Marcus Hansson,  Seniorkonsult, Paues Åberg
Gunilla Reischl, Forskare och programledare, Utrikespolitiska insitutet
Fredrik Hannerz, politisk sakkunig, Miljödepartementet

2. Kommer  utsläppsmarknader och koldioxidpris kommer vara en del av Parisavtalet
Utsläppsmarknader var en central del av Kyotoprotokollet och världen över, från USA till Kina, från Kazakstan till Korea, inrättas nationella och regionala utsläppsmarknader. Samtidigt går förhandlingarna om internationella utsläppshandel i FN:s regi långsamt. Vad innebär Parisavtalet för utsläppshandeln? Fores lanserar en ny studie om utsläppsmarknadernas roll i ett nytt avtal, skriven av Johan Nylander.

Panelen bestod av:
Johan Nylander, CPMA
Lars Zetterberg, IVL
Erik Filipsson, klimat- och energipolicyanalytiker Vattenfall

De svenska panelsamtalen går att se via SVT play